นักข่าวพลเมือง ที่นี่อินเดีย 5 เพศวิถี

ตรอกเล็กๆในเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ใครจะคิดว่าจะมีองค์กร ที่ทำงานรวมกลุ่มของเพศหลากหลาย พวกเราได้เดินหาทางที่จะไปองค์กรนี้หลงทางกันอยู่นาน แต่ก็ทำให้ได้เห็นภาพของผู้ชายในชุมชนที่ทำงานตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างตัดผมข้างทาง แวะสอบถามทางจนไปถึงกลุ่มบาร์วิสกัส ดารา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานกับผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเกย์ กระเทย กลุ่มรักเพศเดียวกัน เด็ก และผู้หญิง โดยทำงานเสริมศักยภาพผู้หญิง ทำงานเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มในกลุ่มแรงงาน กลุ่มรักเพศเดียวกัน กลุ่มคนที่แปลงเพศแล้วที่เรียกว่า Hisje คนข้ามเพศ คนที่มีแฟนเป็นผู้หญิง ผู้ค้าบริการกลุ่มคนใช้เข็มฉีดยา เป็นการให้การศึกษารณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเสี่ยง หยุดการแพร่เชื้อ โดยให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ และไม่ใช้ เข็มฉีดยาร่วมกัน ซึ่งมีการจัดตั้งชุมชนเพื่อการดูแลกันในกลุ่ม เพื่อทำงานด้วยกันได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจะรวมกลุ่มกันตามสถานีรถไฟ สวนสาธารณะเป็นต้น

snapshot36 snapshot38

คุณวิเชาว์ อัลล์จนิล เล่าให้เราฟังว่า การทำงานเรื่องของกลุ่มเพศหลากหลายนั้น ในสังคมอินเดียยังไม่ค่อยยอมรับการมีของคนเพศหลากหลาย การที่คนเพศเดียวกันจะรักหรือมีเพศสัมพันธ์กันนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย ส่วนกลุ่มคนที่มีการแปลงเพศจากเพศชายเป็นผู้หญิงเรียกว่า Hisje ซึ่งจะเห็นคนกลุ่มนี้เดินตามท้องถนน Hisje ยังทำหน้าที่ในการให้พรเด็กแรกเกิด คนแต่งงาน ให้พรคนตามรถและทุกที่กลุ่มคนเหล่านี้ให้พรผู้รับพรก็จะต้องให้เงิน ขอเงินกับใครทุกคนต้องให้ คนอินเดียจะกลัวถูก Hisje สาปแช่ง ปัญหาความไม่ยอมรับกลุ่มหลากหลายทางเพศในชุมชน ของสังคม ประเทศอินเดียนั้น ด้วยการมีกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กัน แต่ในเมืองนิวเดลี กลุ่มรักเพศเดียวกันสามารถแก้ปัญหานี้ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ การทำงานของกลุ่มบาร์วิสกัส ดารา ตอนนี้คือ การอบรมอาสาสมัครด้านสิทธิ เพื่อลงพื้นที่ทำงานให้ความรู้ตามชุมชนที่รวมกลุ่มกันของกลุ่มเพศทางเลือกเพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะคนกลุ่มเพศหลากหลายไม่ค่อยได้รับการศึกษา  ขึ้นอยู่กับครอบครัวที่ยังมองว่าสังคมมีเพียงเพศหญิงกับเพศชายเท่านั้น จึงไม่มีใครให้ความสำคัญกับกลุ่มเพศหลากหลาย

snapshot39 snapshot41

แนวคิดให้การพึ่งตนเอง เพื่อให้สังคมยอมรับในการมีอยู่ของกลุ่มนอกจากการรณรงค์เชิงป้องกันเพื่อลดอัตราการมีเชื้อHIVเอดส์ การให้ความรู้เชิงป้องกันแล้ว กลุ่มยังมีการฝึก และพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกิดทางเลือก และรายได้ เช่น การตัดเย็บ ปักผ้า ถักรอย โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์จากรัฐบาลนิวเดลีการทำงานของกลุ่มบาร์วิสกัส ดารา ซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ทำงานใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมยอมรับความมีตัวตนของกลุ่มคนเพศหลากหลาย พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก และยุติการตรีตราด้วยความเป็นเพศเพียงเพศหญิง และเพศชายเท่านั้น ด้วยการยกเลิกกฎหมายละเมิดสิทธิการมีคู่ครองของความเป็นเพศ และสามารถรวมกลุ่มคนได้ถึง 2 แสนกว่าคน

วาสนา ลำดี นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงานจากประเทศอินเดีย