สหภาพรถไฟ แถลงประณามการลอบวางระเบิดขบวนรถไฟสายใต้

ตามที่ได้เกิดเหตุคนรายได้ลอบวางระเบิดทางรถไฟสายใต้ระหว่างสถานีรถไฟรือเสาะ – ลาโล๊ะ เมื่อช่วงเช้าวันที่18 พฤศจิกายน 2555 จนเป็นเหตุให้ขบวนรถไฟโดยสารทองถิ่นที่ 453 ตกราง ตูรถไฟที่บรรทุกผู้โดยสารถูกแรงระเบิดอย่างรุนแรง และเมื่อขบวนรถไฟตกรางแล้วคนร้ายได้กระหน่ำยิงซ้ำขบวนรถไฟจนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งพนักงานการรถไฟเสียชีวิตจำนวน 3 รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อน โหดเหี้ยมอำมหิตโดยเฉพาะการกระทำต่อขบวนรถไฟและประชาชนผู้บริสุทธิ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย พนักงาน ไดทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ในการให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้โดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นชนชาติ เชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิความเชื่อ และนับถือศาสนาอะไร ภารกิจที่ยิ่งใหญ่เหนืออื่นใดคือการให้บริการ

การกระทำอย่างมีเป้าหมายต่อขบวนรถไฟที่มีผู้โดยสารซึ่งเป็นประชาชนและพนักงานผู้บริสุทธิ์ถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมไม่ได้เป็นการกระทำของผู้ที่มีอุดมการณ์แต่เป็นเพียงเป็นการกระทำของผู้บ้าคลั่งนิยมความรุนแรง สร.รฟท. จึงขอประณามต่อผูกระทำการอันป่าเถื่อนโหดเหี้ยมอำมหิตในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุอันสะเทือนใจของพี่น้องประชาชน แต่ สร.รฟท.สมาชิก และพนักงานยังคงยืนยันในความพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการให้บริการ ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน พนักงานจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวของด้านการคุ้มครองความปลอดภัยต่อเส้นทางและขบวนรถไฟดำเนินการตามมาตรการที่ได้ตกลงร่วมกันก่อนหนานี้ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยฝ่ายบ้านเมืองและ สร.รฟท.โดยเคร่งครัดในการป้องกันเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก

สร.รฟท.ขอเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิก พนักงาน ขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างมีความรับผิดชอบรวมทั้งผู้บริหารในพื้นที่และส่วนกลางรวมทั้งผู้ว่าการรถไฟคนใหม่ซึ่งเพียงไม่กี่วันที่เขารับหน้าที่แต่ก็ไดแสดงความกระตือรือร้นในการลงพื้นที่เพื่อเร่งแกไขปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ซึ่ง สร.รฟท.จะได้ประสานงานกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการต่อความปลอดภัยในการเดินรถไฟต่อไปและยืนยันหากทุกอย่างมีความพร้อม พนักงานทุกคนมีความพรอมและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ในการให้บริการต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

/////////////////