บริษัทงัดกลเม็ดกดดัน กรรมการสหภาพฯมิชลินหวังป่วน

 

บริษัทงัดกลเม็ดกดดัน กรรมการสหภาพฯมิชลินหวังป่วน


             เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2553 นาย เกียรติศักดิ์ บุญเปี่ยม คณะกรรมการสหภาพฯฝ่ายข้อมูลเปิดเผยว่า หลังจากที่ตนเองลาบวชเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เป็นเวลาทั้งหมด 90 วันหลังจากสึกออกมาแล้วปรากฎว่าถูกบริษัทสั่งหักค่าจ้างย้อนหลังเกือบหมดเงินในบัญชี  ในความเป็นจริงแล้วกฎเกณฑ์บริษัทในการลาบวช 15 วันแรกบริษัทจะจ่ายค่าจ้างเต็ม 100 % หลังจาก 15 วันบริษัทจะจ่าย 50 % แต่กรณีของตนเองนั้นหลังจาก 15 วัน บริษัทกลับจ่ายค่าจ้้างโดยนำเงินเข้าบัญชีเต็มจำนวนค่าจ้างปกติ ตลอดระยะเวลาการลาบวช แต่หลังจากสึกออกมาและเข้าทำงานเป็นเดือนแรก บริษัทกลับหักเงินค่าจ้างย้อนหลังในส่วนที่เกินจาก 15วันแรกรวมเป็นเงิน 15,170 บาท โดยหักครั้งเดียวผ่านบัญชีสลิปเงินเดือน แต่เนื่องจากยอดเงินไม่พอหักจึงต้องทยอยหักเป็น 2 งวด งวดละ 7,585 บาท โดยจะเริ่มงวดประจำเดือนกันยายนเป็นงวดแรก
              นาย เกียรติศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนไม่เข้าใจว่าเป็นการผิดพลาดของใครในการทำบัญชีเงินเดือน เนื่องจากการหักจ่ายในส่วนของ 50% จะต้องนำจ่ายในเดือนนั้นๆที่ใช้สิทธิ์ แต่บริษัทกลับจ่ายเต็มและตามหักย้อนหลังแบบหมดบัญชีอย่างนี้ ตนคิดว่าเป็นการทำบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ผู้บริหารควรออกมาตอบคำถามนี้ต่อตนเองและต่อพนักงานทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

นักสื่อสารแรงงาน  ศูนย์แรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก