แรงงานนอกระบบ – ข้ามชาติ ร่วมติชมรายการช่อง Thai PBS

เมื่อวันอาทิตย์ที่18 กันยายน 54 มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ช่องไทยพีบีเอส จากกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ  ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร 
 
นายกิตติชัย ใสสะอาด สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ว่าด้วยโทรทัศน์สาธารณะนี้ เป็นสื่อกระจายเสียงและแผ่ภาพสาธารณะ มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสูงสุด จึงอยากให้มีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนารายการให้ดียิ่งขึ้นไป จากนั้นมีการจัดทำแบบสอบถามพร้อมทั้งได้อธิบายลายละเอียด ทำความเข้าใจในแบบสอบถาม ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และข้ามชาติผู้เข้าร่วมได้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้กรอกแบบสอบถาม ได้อย่างถูกต้อง และมีข้อมูลครบถ้วน เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับเปลี่ยนหน้าจอของThai PBS
 
ต่อมาได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความเห็นเพื่อพัฒนารายการ Thai PBS 
 
กระบวนการรับฟังอาจจะไม่ครบทุกเนื้อหาซึ่งจะทำให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายชอบดูรายการไหน สนใจเรื่องอะไรซึ่งจะนำไปสู่การปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  แบ่งกลุ่มเพื่อเสนอแนะให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับข้อคิดและข้อเสนอแนะต่างๆว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบมีเวลาดูทีวีในช่วงเวลาวันจันทร์ – ศุกร์คือตอนเย็น 18.00-22.00น.วันเสาร์- อาทิตย์ จะมีเวลาดูได้มากกว่าปกติ
 
ท่านชอบดูทีวีช่องไหนมากที่สุด   ชอบดูรายการประเภทไหนมากที่สุด   เพราะเหตุใด
•  -Thai PBS ชอบดูมากที่สุด รายการข่าวเพราะอยากรู้สถานการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง
•  -Thai PBS รายการสาคดี เช่นภัตรการบ้านทุ่ง เพราะมีการเนะนำการทำความรู้เกี่ยวการทำเกษตรอาชีพที่ทำอยู่
•  -ช่อง 7 ข่าวประเด็นเด็ดและ สะเก็ดข่าว เพราะเป็นการนำเสนอแบบไม่เคร่งเครียด
    รายการปลดนี้ เพราะได้ข้อคิดและแนะนำวิธีการจัดการรายได้ รายจ่าย
•    Thai PBS รายการสถานีประชาชน เพราะสามารถที่จะร้องเรียนได้และสามารถนำสู่การแก้ไขในบางส่วนด้วย
•    ช่อง 11 รายการชมชนต้นแบบ เพราะทำให้ชุมชนมีการพัฒนา และสอนให้คนยืนด้วยลำแข่งตัวเอง
•    ช่อง Thai PBS รายการท่องโลกกว้าง เพราะเป็นรายการที่รู้สึกผ่อนคลายและได้ความรู้ ดูได้ทั้งครอบครัว เกี่ยวกับสัตว์ และนำเสนอได้นาน
•    ช่อง 3 รายการข่าว 3 มิติ เพราะได้รู้ทันเหตุการณ์
•    ช่อง Thai PBS รายการนักข่าวพลเมือง เพราะคนในพื้นที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของตัวเองได้ด้วยภาษาชาวบ้าน
•    ช่อง Thai PBS รายการเด็กและเยาว์ชน เพราะได้มีการสอนให้เด็กได้ภาษาและให้ความรู้กับเด็ก มีกิจกรรมให้ความรู้
 
เมื่อพูดถึง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ท่านคิดถึงอะไร
•     โลโก้ทีแตกต่างรูปนก
•      เห็นรายการที่แตกต่างที่มีเนื้อหา
•    ไม่มีโฆษณามาคั้นรายการ
•     การเข้าถึงมาให้ประโยชน์ได้มากกว่า
•    ให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่าช่องอื่น
 
ท่านคิดว่า ไทยพีบีเอส ต่างจากทีวีช่องอื่นๆตรงไหน(อัตลักษณ์/ลักษณะเฉพาะของไทยพีบีเอส)
•   เรื่องของเนื้อหาตรงประเด็นไม่บิดเบือน
•   พิธีกรแตกตัวธรรมดาเรียบร้อยไม่ล้อแหลม เพราะมีเด็กดูด้วย
•   มีความจริงจังในการลงพื้นที่ในการทำข่าวหรือนำเสนอปัญหาอย่างใกล้ชิด
•   ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว
 
ท่านคิดว่า ไทยพีบีเอส เป็นสถานีของประชาชนหรือไม่   เพราะเหตุใด
 
•   ใช่ เพราะเป็นสถานีที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม นำเสนอปัญหาได้ และได้รับการตอบสนอง
•    ประชาชนมีส่วนในการบริหาร และการกำหนดรายการที่ตอบสนองประชาชน
 
ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรกับไทยพีบี เอส บ้าง (เอาชื่องานเท่าที่จำได้ เป็นชื่อย่อก็ได้)
เคยออกรายการชีวิตยิ่งกว่าละคร(กลุ่มสมานฉันท์)กลุ่มภาคตะวันออก
เวทีสาธารณะ เช่นสร้างความปองดอง ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง
สถานีประชาชน ต้นกล้าอาชีพ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ วิกฤตเศรษฐกิจ 50 กลุ่มคนตกงาน
เวทีประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย 
 
ท่านติดตามชมรายการอะไรของไทยพีบีเอสเป็นประจำบ้าง   ชอบตรงไหนของรายการที่สุด
•  คุยกับแพะ เพราะเจาะหาความจรึงลึก ตื่นเต้น มีความรู้เรื่องกฎหมาย/บทสรุปที่ชัดเจนของเนื้อหา และเรื่องกฎหมาย
•  2563 เปลี่ยนประเทศไทย เพราะมีการแลกเปลี่ยนจากหลากหลายฝ่าย / ให้มีนักการเมืองที่มีส่วนร่วมมาแก้ปัญหาด้วย
•  ภัตคารบ้านทุ่ง เพราะการทำอาหารที่สะท้อนชีวิตแต่ละภาค / ให้ขึ้นหน้าจอ เครื่องปรุง วิธีทำ
•  สถานีประชาชน เพราะมีช่วงที่สามารถได้นำเสนอปัญหา / ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องผลสรุปปัญหา ให้ออกอากาศซ้ำให้ช่วงเวลาอื่น
 
นอกจากรายการที่ติดตามชมเป็นประจำ (ข้อ 7)  ท่านเคยชมรายการอะไรบ้าง
ท่องโลกกว้าง สารคดี ข่าว
เปิดปม
พินิจนคร
ทันโลก
พื้นที่ชีวิต
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
 
ท่านชอบรายการประเภทไหน (ในข้อ 9) ของไทยพีบีเอสเป็นพิเศษบ้าง   เพราะอะไร
•  ชอบข่าวมากที่สุด รองลงมาคือสารคดี
 
ท่านเคยพบรายการอะไรในไทยพีบีเอสที่คิดว่า ไม่เหมาะสมหรือไม่ควรมี หรือไม่ 
รายการข่าว จัดเวลาไม่ให้ตรงกับช่องอื่น,ตามประเด็นต่อเนื่อง,มีรูปแบบเล่าข่าวบ้างแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง , มีการวิเคราะห์ข่าวด้วย
รายการสารคดี เพิ่มเวลาและจัดเวลาให้เหมาะสม และออกอากาศซ้ำ , มีประชาสัมพันธ์ที่ขึ้นโชว์หน้าจอด้านล่างบ่อยๆ
 
ท่านคิดว่า ไทยพีบีเอส  ยังขาด/ควรเพิ่ม  รายการประเภทไหน
•  รายการคนละดาวเดียวกัน ควรปรับปรุงเรื่องสีสันให้สดใส
•  รายการคนเลือกเอก ควรจะปิดไป เพราะดำเนินรายการยึดเยื้อ
•   เพิ่มถ่ายทอดสดกีฬา,ดนตรีพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้าย
 
ถ้าเป็นไปได้  ท่านอยากให้ไทยพีบีเอสเพิ่มเวลาให้กับรายการอะไร  ลดเวลารายการอะไร
ท่องโลกกว้าง เพิ่มเวลา
 
รายการที่เกี่ยวกับเด็กหรือรายการที่ให้เด็กดูในวันหยุด
 
ท่านมีข้อเสนอแนะโดยรวมสำหรับรายการต่างๆของไทยพีบีเอสอะไรบ้าง เช่น เวลาออกอากาศของบางรายการ การแต่งกายของพิธีกร การพูด ฯลฯ
•  อยากให้มีชุดแต่งกายเป็นเสื้อสูทที่เป็นฟอร์มเดียวกัน
•  อยากให้ติดตามประเด็นข่าวให้เห็นข้อสรุปชัดเจน,ให้ถึงที่สุด
•  เพิ่มข่าวสารประชาสัมพันธ์รูปแบบตัววิ่ง
 
ท่านคิดว่าการมีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสให้ประโยชน์อะไรกับผู้ชมหรือประชาชนบ้าง
•  ได้รับความรู้,ข้อคิด
•  ได้รับการแก้ปัญหา
•  ได้ข้อเสนอแนะในการไปใช้ชีวิตประจำวัน
 
ทั้งนี้ ทางทีมสภาผู้ชมและผู้ฟัง จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เข็มข้นมากขึ้นอีกครั้ง 
 
อรรคพล  พรมหา นักสื่อสารแรงงานฉะเชิงเทรา รายงาน