เสียงจากแรงงานกับการสื่อสารที่จำเป็น

SAM_5484SAM_5515

หลังเลิกงานทีมนักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ นัดรวมตัวกันเพื่อมาเรียนตัดต่อวีดีโอ และทบทวนการเขียนข่าว ที่ศูนย์วัฒนธรรมคนงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  จังหวัดนครปฐม ซึ่งนักสื่อสารกลุ่มนี้เคยเรียนเขียนข่าวเบื้องต้น ตั้งแต่ปีพ.ศ.  2554  จากโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน และเคยลงพื้นที่ทำข่าวมาบ้างแต่ก็ได้ห่างหายกันไปเพราะหลายบริษัทได้ปิดกิจการทำให้นักสื่อสารบางคนจำเป็นต้องหางานใหม่และย้ายที่อยู่ไป การฝึกอบรมในครั้งนี้มีทีมพี่เลี้ยงจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมาสอนวิธีตัดต่อวีดีโอและคอยให้คำปรึกษาในการฝึกเขียน และตัดต่อวีดีโออย่างง่าย ให้กับทีมนักสื่อสารทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อการสื่อสารที่ถูกวิธี โดยใช้หลักการเขียน  ใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร  มาเป็นแนวทางในการเขียนบท

SAM_5472 SAM_5491

นิรัตน์ การบูรณ์ นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มันก็ดีค่ะแต่มันจำไม่ได้ขั้นตอนมันเยอะมันเป็นภาษาอังกฤษจำไม่ค่อยได้เพราะว่าภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออก แต่ถ้าเราทำหลายๆครั้งน่าจะจำได้ ถ้าเราทำ ถ้าลงมือทำ ถ้าไม่ลงมือทำถึงจะจดยังไงถ้าไม่ลงมือทำก็ลืมหมดเลย

สกลภพ ฉลูทอง นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รู้สึกดีได้มีความรู้ขึ้นเพราะพึ่งจะเข้ามาใหม่ยังไม่รู้อะไร รู้สึกว่าดีที่มีโครงการแบบนี้ แรงงานจะได้ก้าวหน้ามากขึ้นเอาความรู้ไปใช้กับองค์กรของเราได้ เราสามารถทำข่าวเกี่ยวกับสหภาพของเราหรือองค์กรที่เราพบมาเอามาเขียนข่าวเพื่อสื่อสารให้สภาพหรือสื่อต่างๆรับรู้ได้

ปัจจุบันแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบมักจะเจอปัญหาแบบเดียวกัน คือ ปัญหาการว่างงาน การถูกเลิกจ้าง แม้กระทั่งการเลือกปฏิบัติจากคนในสังคมเดียวกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะสนใจแก้ปัญหาให้อย่างจริงจัง การที่เราหวังจะพึ่งพาสื่อกระแสหลักนั้นเป็นเรื่องยาก ปัญหาแรงงานไม่ค่อยได้รับความสนใจจากการฝึกเขียนข่าวพวกเขาหวังว่าจะใช้สื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข่าวสาร สาระ และปัญหาให้กับสมาชิกในองค์กรได้รับรู้เพราะบางพื้นที่มีปัญหาบริษัทปิดกิจการหรือแม้แต่นายจ้างละเมิดสิทธิต่างๆของแรงงาน การสื่อสารที่ถูกวิธีสามารถให้ความรู้กับแรงงานและช่วยให้คนงานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้

นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน