สหภาพพานาฯ มุ่งพัฒนาเด็กยากจน

1418542028037

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงาน พานาโซนิค นำโดย นาย เฉลย สุขหิรันห์ พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ได้เดินทางไปที่จังหวัด อ่างทอง เพื่อนำอุปกรณ์การกีฬา ไปมอบให้กับ เด็กนักเรียน ที่ทางโรงเรียน วัดตามเจ็ดช่อ ได้รับอุปการะ เลี้ยงดู ซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านั้นทางวัดได้รับมาจากจังหวัดทางภาคเหนือเพื่อแบ่งเบาภาระของวัดทางภาคเหนือ ทั้งหมดมีจำนวน 150 คน

นายเฉลย สุขหิรันต์ ได้กล่าวว่า โครงการนี้ได้ริเริ่มจากการที่สหภาพแรงงานฯ ได้ทำโครงการเพื่อชุมชน หรือกิจกรรม CSR ขององค์กร ทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง คนงาน และ ชุมชน ที่อยู่อาศัย ครั้งนี้ได้เลือก โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ เพราะว่า ตัวกรรมการ ได้มีถิ่นอาศัยอยู่ในชุมชน นี้ พร้อมทั้งได้ทราบข่าวว่า ทางโรงเรียนเอง ก็ได้ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา อยู่ด้วย จึงเป็นโอกาศอันดีที่ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์กีฬาครั้งนี้

14185418471541418541839558

ส่วน พระครูพิบูลพัฒนาพิมล เจ้าอาวาสวัด ได้กล่าวว่า การที่ทางวัดได้ทำโครงการรับเด็กมาเลี้ยงดูอุปการะ จำนวนมากขนาดนี้ สืบเนืองจากการที่ ท่านเองได้เดินไปบริจาคของที่วัดทางภาคเหนือได้เห็นสภาพทางวัดนั้นไม่สามารถรับเลี้ยงเด็กเหล่านี้ได้เยอะ แต่ปัญหาทางชุมชนยังเกิดปัญหาเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ ทางท่านเองก็เลยตัดสินใจรับเด็กเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาเลี้ยงดูภายในวัดตาลเจ็ดช่อ จึงอยากที่จะเชิญชวนทางศรัทธาญาติโยมมาช่วยบริจาค และครั้งนี้ที่สหภาพแรงงานฯ ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์กีฬาทางวัดเองจะได้จัดสรรอุปกรณ์กีฬาให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน เพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุด พร้อมทั้งขอคุณแทนนักเรียนทั้งหมดอย่างยิ่ง

1418542049871

ทั้งนี้การทำกิจกรรม ในครั้งนี้ของสหภาพแรงงานฯ ได้แสดงถึงการให้ความสำคัญที่มีต่อชุมชนที่อาศัย แสดงถึงบทบาทอีกบทบาทหนึ่งขององค์กรสหภาพแรงงงานฯ เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่คนภายนอกมองว่า องค์กรสหภาพฯ มีแต่ประท้วงขอโบนัสสวัสดิการให้คนงานเท่านั้น …

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน