สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 6

วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. 13.30 น. จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ.ห้องประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ

เปิดประชุม 10.00 น.

วาระแจ้งเพื่อทราบ

นายวิชัย นราไพบูลย์ แจ้งว่า วันนี้มีคุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ มาในนามตัวแทนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอยู่ในกองอำนวยการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ส่วนของศูนย์แรงงาน ปทุมธานีประสานการอบรมเพิ่มในวันที่ 6 เมษายน ส่วนพระนครศรีอยุธยามีการประสานเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นวันไหน และมีส่วนของศูนย์แรงงานปราจีนบุรี ที่ขอเข้าร่วมโครงการอบรมสื่อโดยแยกจากศูนย์ฉะเชิงเทรา เนื่องจากพื้นที่ห่างกัน

ประเด็นต่อมา ได้ทำร่างกำหนดการจัดฝึกอบรมขึ้นมาใหม่ เนื่องจากสภาพปัญหาการอบรมเขียนข่าวกับตัดต่อวีดีโอ ในวันเดียวเวลาไม่เพียงพอ จากบทพิสูจน์ ของศูนย์ สมุทรปราการ และสระบุรีที่ผ่านมา ทำให้อบรมได้ยังไม่เต็มที่นัก จึงได้กำหนดหลักสูตรที่ได้ทำมาเสนอในที่ประชุมวันนี้ให้แต่ละศูนย์ไปพิจารณา โดยขณะนี้มีปราจีนที่เสนออบรมตามหลักสูตรนี้ ส่วนปทุมคงให้ใช้แบบเดิมวันเดียวไปก่อน เนื่องจากเวลาไม่มี

นางสาวอรัญญา ไชยมี ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่ แจ้งเรื่องการจัดซื้อโน้ตบุคส์ใหม่ เนื่องจากทีมนักสื่อสารไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ ส่วนของกลุ่มอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มี 2 เครื่องมีงานมาก ทีมสื่อจึงอนุมัติงบประมาณที่มีส่วนค่าประสานงานของการจัดงานพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสัญจร สอนประวัติศาสตร์ ที่คาราวารไปอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่มาซื้อโน้ตบุคส์เพื่อการทำงานที่คล่องตัวมากขึ้น

วาระรายงานการดำเนินงานของศูนย์ต่างๆ และวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมในภาพรวม และ การปรับปรุงแก้ไขปัญหา

นายธีระวุฒิ  เบญมาตย์  ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ แจ้งผลการอบรมเมื่อวันที่ 1 มีนาคมและการประชุมทีมสื่อสารใหม่ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ว่า หลังจากอบรมได้นักสื่อสารเพิ่มขึ้น เช่น คุณทวี ประดับศรี คุณกชกร ขยันกิจ คุณสัญญา กรมไธสง ฯลฯ และคุณณัฐวุฒิ จีระดิษฐ์  วันนี้ชวนมาประชุมร่วมกัน และขอให้ทางโครงการฯเชิญคุณณัฐวุฒิ มาประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากไม่อยากมาประชุมคนเดียว คิดว่าควรมีเพื่อนร่วมทีมเข้ามารับรู้ด้วยเพื่อการสื่อสารต่อที่ประชุมของศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลังจากที่มีการอบรม และประชุมทีมทำงานสื่อ ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางบ่อ เพื่อทำประเด็นประกันสังคมกับแรงงาน มีการวางบทบาทแต่ละคน ว่าใครจะเป็นคนสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ใครบ้าง มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ประกันตนที่ไปรับการรักษาพยาบาล ถ่ายภาพโรงพยาบาล แต่ด้วยไม่ใช่มืออาชีพ ทำให้เกิดปัญหาความไม่พร้อม เช่นแบตเตอรี่กล้องไม่พอหมดเก็บภาพไม่ได้ ไม่มีการเตรียมการที่ดีพอ แต่ก็ยังจะทำต่อในส่วนของเกษตรพันธสัญญา กับประกันสังคม และกำลังจะทำเรื่องความปลอดภัย

เรื่องการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวมีการมอบหมายให้คุณทวี ประดับศรี รับผิดชอบ ซึงคิดว่าจัดทำแล้วแต่ยังไม่ได้ส่ง

ทั้งนี้ทีมนักสื่อสารแรงงานสมุทรปราการจะมีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และหากมีวาระเร่งด่วนจะนัดทันทีเพื่อการทำงานที่คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งเดือนนี้ข่าวของทางศูนย์มีออกมาพอสมควร

เสนอวาระเพิ่มให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาคือ เรื่องอบรมเพิ่มส่วนของยานยนต์ มีกลุ่มสหภาพแรงงานอีซูซุ อยากอบรมเขียนข่าว และตัดต่อวีดีโอ แต่เนื่องจากไม่ได้อยู่ในส่วนของสหพันธ์แรงงานยานยนต์ เป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสรุปดังนี้ ส่วนของคุณณัฐวุฒิ ที่ประชุมยินดี หากทุกกลุ่มจะมีคนมาร่วมประชุมด้วยได้ แต่ช่วยแจ้งล่วงหน้า เพื่อการจัดเตรียมอาหาร ของว่างแต่ทางโครงการฯจะไม่มีค่าพาหนะให้เหมือนกับทางกองบรรณาธิการ

ส่วนเรื่อง การอบรมสื่อที่ทางกลุ่มสหภาพแรงงานอีซูซุ ขอความร่วมมือโครงการให้ช่วยอบรมให้นั้น ประการที่หนึ่ง ขอให้คุณธีรวุฒิ กลับไปเสนอว่า เมื่ออบรมแล้วต้องการให้มีการทำงานร่วมกับทางศูนย์แรงงานสมุทรปราการ ซึ่งต้องประสานทางTeam ซึ่งถือว่าเป็นผู้ดูแลศูนย์ว่ามีความเห็นอย่างไร ให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากทางโครงการฯไม่ได้ยืนอยู่บนความขัดแย้งยินดีให้ความร่วมมือกับทุกกลุ่มในการเข้าไปช่วยอบรมให้ แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขการทำงานให้กับขบวนการแรงงาน หรือศูนย์ในพื้นที่นั้น ซึ่งคลาดหวังว่าสื่ออาจเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งในการทำงานร่วมกันของแรงงานที่เป็นนักสื่อสารแรงงาน จนถึงขบวนการแรงงาน

นางสาวอรัญญา ไชยมี แจ้งว่า เนื่องจากคุณมงคล ยางงาม บรรณาธิการคนเก่าของศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ นครปฐมได้ลาออกจากงานประจำที่จะมีผลในกลางเดือนนี้ เพื่อกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัวแล้ว ทีมนักสื่อสารแรงงานศูนย์ฯ จึงได้ประชุมเพื่อหาคนรับผิดชอบใหม่ มีมติส่งให้คุณดาวเรือง ชานก และตนมารับผิดชอบ โดยจะสลับกันมาประชุมกองบรรณาธิการ รวมทั้งมีมติว่าจะมีการจัดอบรมนักสื่อสารแรงงานเพิ่มเติม โดยวันอังคาร(5 เมษา)หน้าที่ประชุมจะได้รับคำตอบว่ามีใครบ้างที่มาเข้าร่วมอบรม และกำหนดวันจัดฝึกอบรมอีกครั้ง

เรื่องจดหมายข่าวได้จัดทำครบทั้ง 3 เดือน เดือนละ 200-300 ฉบับ แจกในพื้นที่

นางสาวสวรรยา ผดาวัลย์ แจ้งเรื่องการทำงานของทีมนักสื่อสารในศูนย์สระบุรีว่า ได้มีการจัดประชุมทุกเดือน โดยเป็นวาระหนึ่งในการประชุมประจำเดือนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง

มีการจัดทำวารสารจดหมายข่าวมาแล้ว 4 ฉบับ จำนวน 150 ฉบับ แจกในพื้นที่ ผ่านการประชุมประจำเดือน ซึ่งมีสมาชิกของสหภาพแรงงานขอให้มีการทำเพิ่มจำนวน

ได้มีการอบรมเพิ่มในส่วนของการเขียนข่าว และตัดต่อวีดีโอ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 เพื่อเสริมความมั่นใจให้ทมทำงาน เนื่องจากช่วงที่อบรมร่วมกับทางนักข่าวพลเมืองทีวีไทย มีคนที่เข้าอบรม 2 คน ช่วงที่เขียนข่าวได้เข้าอบรม 4 คน ทางศูนย์เห็นความสำคัญจึงจัดอบรมเพิ่ม และคิดว่าจะจัดอบรมเพิ่มทักษะอีก เนื่องจากจัดวันเดียวมีเวลาน้อยไป แต่ก็มีการลงมือทำงานตัดต่อวีดีโอเตรียมส่ง

กลุ่มมีการจัดประชุมให้การศึกษาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรให้กับสหภาพแรงงานใหม่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มจำนวน 7 แห่ง ซึ่งได้มีการอบรมเรื่องการสื่อสาร ความสำคัญของการสื่อสาร การส่งข่าว การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารภายนอก เพื่อให้มีการทำงานร่วมกับนักสื่อสารแรงงาน ซึ่งตนได้เป็นวิทยากรอบรมให้ และกำลังจะทำในส่วนของสมาชิกสหภาพแรงงานด้วย เพื่อสร้างสายข่าวให้กับการทำงานขององค์กร โดยจะอบรมในส่วนสมาชิกสหภาพแรงงานกระรัต ในวันที่ 22-23 เมษายน 2554 ซึ่งมีคุณบุญสม ทาวิจิตร กับตนรับผิดชอบ มีสมาชิกเข้าร่วม 50 คน

ที่ประชุม มีข้อเสนอ เรื่องการจัดทำจดหมายข่าวในพื้นที่ว่า หากมีสมาชิกของสหภาพไหนต้องการเพิ่ม ให้สหภาพแรงงานนั้นช่วยรับผิดชอบในการเพิ่มค่าจัดทำให้ เพื่อจะได้เพิ่มคุณค่าให้กับจดหมายข่าวอีก การเพิ่มจำนวนทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น กลุ่มฯจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระมาก เนื่องจากทีมนักสื่อสารแรงงานสระบุรี มีการซื้ออุปกรณ์ เช่นกล้องถ่ายรูป ปริ้นเตอร์ เพื่อเสริมศักยภาพในการจัดทำสื่อในพื้นที่มากขึ้น

เรื่องการอบรมเพิ่มก็ควรมีหลายระดับซึ่งดีที่มีการปรับการอบรมมีการสร้างทีมงานนักสื่อสารที่เรียกว่าสายข่าว เพื่อการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้น แล้วอาจนำไปสู่การได้เห็นคนที่ทำงานมาอบรมเข้มข้นเป็นนักสื่อสารแรงงานได้

นายสราวุธ ขันอาสา เล่าว่า ขณะนี้ทีมนักสื่อสารแรงงานของศูนย์แรงงานตะวันออก ชลบุรี-ระยอง เหลือทีมทำงานในระบบ 3 คน คือคุณพีรศักดิ์ สกุลเขียว คุณสมหมาย ประไว และตน สราวุธ ขันอาสา เนื่องจากคุณอัยยลักษณ์ เหล็กสุขขณะนี้กลายเป็นแรงงานนอกระบบแล้ว เพราะนายจ้างปิดกิจการ แต่ยังทำงานช่วยกลุ่มอยู่ โดยหันไปประกอบอาชีพขายของตลาดนัดบ่อวิน ซึ่งทางศูนย์คิดว่าต้องมีการอบรมเพิ่มอีก เพราะส่วนที่อบรมไปหลายคนภารกิจมาก ไม่สามารถมาทำงานเป็นนักสื่อสารแรงงานไทย จึงเสนอให้ทางที่ประชุมพิจารณาการอบรมเพิ่มให้กับทางศูนย์แรงงานภาคตะวันออก เนื่องจากขณะนี้แบ่งหน้าที่กันทำในที่ละพื้นที่ ดังนี้ คุณสมหมาย ประไว รับผิดชอบ แหล่มฉบัง ระยอง คุณพีรศักดิ์ สกุลเขียว อมตะนคร ชลบุรี ตนรับผิดชอบบ่อวินกับคุณอัอยลักษณ์ เหล็กสุข ซึ่งแต่ละพื้นที่ควรมีคนเพิ่มอีก เพื่อการทำงานได้เติมที่มากขึ้น ขณะนี้มีคนงานมาร้องขอให้ช่วยไปทำงานในพื้นที่จำนวนมากแต่การที่ต้องทำงานประจำในโรงงานทั้ง 3 คน เหลือคุณอัยยลักษณ์ที่เป็นแรงงานนอกระบบแล้ว คงไม่ไหวเพราะอีก 3 คนจะมีเวลาแค่ช่วงเย็นไปลงพื้นที่ ซึ่งไม่พอ จึงขอให้มีการอบรมเพิ่ม ซึ่งจากการดูกำหนดการอบรมที่ทางโครงการฯทำขึ้นมา คิดว่าเหมาะสม เดิมกำหนดไว้วันเดียวของกลับไปปรับก่อน คงเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2554
    
 หลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วมอบรม คิดว่าจะคัดเลือกเอาคนที่สนใจเรื่องสื่อ การเขียนข่าว และตัดต่อวีดีโอ คงไม่ต้องมีตำแหน่ง เพราะจากการที่คัดเอาคนที่มีบทบาทและมีตำแหน่งมาอบรมแล้วเกิดปัญหาว่ามีงานมากเกินไปอบรมแล้วไม่มีเวลามาเขียนข่าวทำงานในส่วนของสื่อ ครั้งนี้หวังคนมาทำงานด้านสื่อจึงกำหนดแค่ให้สนใจที่จะทำงานร่วมกันเท่านั้น โดยกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มฯ

การกำหนดข่าวในพื้นที่ เดือนเมษายน 2554 ทีมจะทำเรื่องประกันสังคม เนื่องจากพบปัญหาเรื่องการหักเงินสมทบของนายจ้าง กรณีที่มีการนำรายได้จากการทำงานล่วงเวลา เบี้ยขยันไปรวมกับรายได้และหักเงินสมทบประกันสังคมซึ่งจะมีการนำเรื่องนี้ฟ้องศาล เพื่อตีความเพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเวลามีการเลิกจ้างนายจ้างจะไม่นำรายได้ส่วนนี้มาคำนวณเป็นค่าชดเชย เพราะเป็นรายได้ที่ไม่ใช่เป็นรายได้ประจำ และความไม่ปลอดภัยในการทำงาน กรณีคนงานผลิตอาหารที่มือถูกเครื่องบด

ส่วนกรณีการติดตามสภาพปัญหาคนงานแม็กซีส และฟูจิตสึ ยังมีปัญหาเรื่องการประสานงาน เพื่อติดตามข้อมูลเนื่องจากรบรู้มาว่ามีการกลั่นแกล้ง เช่นฟูจิตสึมีการเปิดโครงการสมัครใจลาออก แต่ผู้นำแรงงานไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนักสื่อสารแรงงานคุณสมหมายเลยยังไม่ได้นำเสนอข่าวมา ส่วนแม็กซีส ปัญหาการทำงาน 3 กะ และแรงงานข้ามชาติ ที่ยังมีการจ้างงานอยู่เช่นเดิม เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข ผู้นำแรงงานแตกกันทำให้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดต้องใช้เวลาในการหาข้อมูล ส่งข่าวมาครั้งที่แล้วจึงเล็กไปที่จะนำเสนอ แต่เห็นนำไปเป็นข่าวในศูนย์พื้นที่

จดหมายข่าวทำออกมา 13 ฉบับแล้ว ใช้แจกในพื้นที่กลุ่ม แต่ปัญหามีถึง 80 สหภาพแรงงาน จึงใช้การส่งอีเมล์ไปให้สหภาพแรงงานถ่ายเอกสารแจกด้วย อีกส่วนก็ถ่ายแจกกรรมการกลุ่มฯที่มาประชุมให้หยิบไปแจกสมาชิก

เรื่องสุดท้ายเชิญกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานร่วมประชุมใหญ่กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกในวันที่ 3 เมษายน 2554 โดยจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ รวมถึงมีการเสวนาด้วย

ที่ประชุมสรุปว่า เรื่องการฝึกอบรมเพิ่มให้กำหนดวันมาเห็นด้วยกับการอบรมเพิ่มคนเพราะพื้นที่กว้างนักสื่อสารมีน้อยเกินไป หากมีนักสื่อสารที่ทำงานในพื้นที่มากขึ้นจะทำให้พื้นที่ทุกพื้นที่มีข่าวสารออกสู่สังคมจำนวนมาก ขณะนี้เว็บไซต์voicelabour.org ถือเป็นพื้นที่ข่าวของแรงงานที่มีคนสนใจเข้าไปอ่านจำนวนมาก รวมถึงสื่อมวลชนได้นำไปเป็นข้อมูลทำข่าวต่อด้วย

เรื่องการติดตามข่าว นักสื่อสารแรงงานยังขาดวิญญาณความเป็นนักข่าว ยังมองความเป็นข่าวไม่ออกทำให้การทำงานยังล่าช้า ไม่รวดเร็วเหมือนนักข่าวมืออาชีพ ทั้งที่นักสื่อสารแรงงานได้เปรียบตรงที่มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลมีงานที่อยู่ข้างหน้าตลอดเวลาหากเห็นต้องรีบทำ ไม่เช่นนั้นเรื่องมันเย็นนำเสนอมาคนก็ไม่สนใจ ต้องเสมอว่าเราคือคนทำข่าว สังเกตได้ว่าข่าวแรกคนสนใจ ข่าวที่สองนำเสนอเหมือนกันคนไม่สนใจแล้ว แต่หากข่าวที่สองฉีกประเด็นเล่นไปอีกทางก็ยังหน้าสนใจ แต่ต้องสดรวดเร็ว ปัญหาของนักสื่อสารแรงงานคือทำงานในโรงงาน ไม่ใช่ทำข่าวเป็นอาชีพ แต่สิ่งที่ได้เปรียบนักข่าวอาชีพคือในโรงงานคือแหล่งข่าว หรือสายข่าวที่จะนำเราไปถึงข่าวได้ คงต้องเติมเรื่องจิตรวิญญาณนักข่าวให้นักสื่อสารแรงงานทุกคน

เรื่องการตัดต่อวีดีโอกรณีคนงานทำอาหารอย่าช้า ไม่เช่นนั้นที่เราลงทุนเรื่องการถ่ายทำสัมภาษณ์ไปแล้ว ไม่ได้ทำหรือทำช้าก็ไม่มีประโยชน์ต่อเขาหากให้สื่อมวลชนไปทำก็คงไม่ได้ เพราะต้องสร้างข่าวจากพื้นที่ก่อน เพื่อเรียกร้องให้ส่งผลกระทบกับรัฐสังคมรับรู้สื่อกระแสหลักถึงจะทำ หากไม่รู้จะทำอย่างไร ให้เข้ามาคุยกับคุณวิชัย นราไพบูลย์ ส่วนกลางจะได้ช่วยกันเร็วขึ้น อย่างไรให้ทุกศูนย์ ส่งเรื่อง และบทที่จะตัดต่อวีดีโอข่าวมาที่โครงการฯก่อน เพื่อจะได้ช่วยกับปรับบท ดูความเสี่ยงของการนำเสนอ และกำหนดภาพ ต้องคำนึงว่าเราต้องสร้างงานแบบมืออาชีพไม่ใช่การสมัครเล่น บนพื้นฐานที่คิดว่าแรงงานทำได้

นายวิชัย นราไพบูลย์ รายงานส่วนของศูนย์ฉะเชิงเทราเนื่องจากตัวแทนคือคุณสมบูรณ์ เสนาสี ไม่มาประชุม เนื่องจากแจ้งว่าติดธุระ ซึ่งตนได้มีการปรึกษากับทางประธานศูนย์พื้นที่ เรื่องการทำงานของนักสื่อสารแรงงาน พบว่ามีปัญหาเรื่องการสร้างทีมทำงานนักสื่อสสารแรงงานในพื้นที่ การที่มีการฝึกอบรมเองบนพื้นฐานที่ผู้เป็นวิทยากรยังไม่พร้อมทำให้ยังไม่เกิดนักสื่อสารแรงงานเพิ่มในพื้นที่ ซึ่งทางโครงการฯได้มีการเสนอหลายครั้งว่าทางศูนย์ต้องการให้เข้าไปช่วยเหลืออบรมหรือไม่ แต่คุณสมบูรณ์เอง ซึ่งมีความตั้งใจอยากทำเอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าวันนี้ยังไม่มีทีมทำงานเพิ่ม แม้ว่าช่วงแรกจะมีมาบ้าง แต่ช่วงหลังไม่เกิดอีกเลย คงต้องมาช่วยกันพิจารณาว่าจะช่วยศูนย์ฉะเชิงเทราอย่างไร

ที่ประชุมสรุปให้มีการอบรมเพิ่ม และอาจต้องคุยในพื้นที่ว่าปัญหาจริงๆคืออะไร ทำไมอบรมแล้วไม่ได้คนมาทำงาน เป็นเพราะปัญหาอะไร

โดยสรุปการทำงานของแต่ศูนย์ในแต่ละพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดทำจดหมายข่าว การเขียนข่าวลงเว็บไซต์ การตัดต่อวีดีโอข่าว โดยสรุป ข่าวอ้อม-น้อยอ้อมใหญ่เดือนนี้ได้ 4 ชิ้น ข่าวสมุทรปราการ 14 ชิ้นข่าวตะวันออกได้ 8 ชิ้นลดลงจากเดิม ข่าวสระบุรียังคงที่ 8 ชิ้น ข่าวรังสิตปทุมธานีไม่มี ข่าวพระนครศรีอยุธยา 1 ชิ้น ซึ่งได้มาจากจำลอง ชะบำรุง ข่าวจากภูเก็ตมี 2 ข่าว จากครั้งที่แล้วไม่มี ข่าวฉะเชิงเทราไม่มี จากเดิมอย่างน้อย 4 ชิ้น อันนี้ต้องช่วยกันพิจารณาดู ข่าวจากภาคีเครือข่าย 9 ชิ้น ข่าวส่วนกลาง 11 ชิ้น มีข่าวลงเว็บไซต์รวม 57 ชิ้น (ยกเว้นลงบล็อกศูนย์ไม่ได้นับ) ยังถือว่าไม่มากนัก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของแรงงาน และนักสื่อสารแรงงาน เดือนนี้มีนักสื่อสารเขียนข่าว 14 คน จากการอบรมประมาณ 60 คน
 
ข้อเสนอคืออย่างไรต้องอบรมเชิงปริมาณเพิ่มมากขึ้น จนกว่าจะมีนักสื่อสารมืออาชีพเข้ามาทำงานข่าวสื่องาน วัตถุประสงค์การสร้างคนให้กับขบวนการแรงงาน ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เขียนข่าวส่งมา แต่มีบางส่วนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมกลับไปทำงานให้กับองค์กรในการทำวารสารสหภาพแรงงาน

ซึ่งบทเรียนการต่อสู้ของแรงงานที่ใช่การสื่อสาร จนเกิดการแก้ไขมีหลายกรณีอาจเป็นกระแสให้นักสหภาพแรงงานหันมาทบทวนและร่วมกันสร้างกระบวนการสื่อสารมากขึ้น

ที่ประชุมมีมติให้รวมวาระที่ 4งานวันกรรมกรสากล (วันแรงงานแห่งชาติ) วาระที่ 5 การวางแผนงาน วาระที่ 7 ข่าวเดือนเมษายน 2554 บทบรรณาธิการ

ที่ประชุมเสนอให้มีการกำหนดการเขียนข่าว เรื่องประกันสังคม ความปลอดภัยในการทำงาน เศรษฐกิจเรื่องค่าจ้าง เทศกาลสงกานต์ เสียงสะท้อนของแรงงานเกี่ยวกับวันกรรมกรสากล (วันแรงงานแห่งชาติ) และผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิญี่ปุ่น แผ่นดินไหว น้ำท่วมภาคใต้  ยังมีเรื่องการเลือกตั้งที่จะมาถึง เป็นข่าวหลักๆ ที่อาจใช้การสัมภาษณ์แรงงานในพื้นที่ รวมถึง บรรณาธิการ คงต้องเขียนแตะปัญหาซึ่งครั้งนี้เป็นคุณสราวุธ ขันอาสา รับผิดชอบ โดยดูประเด็น

วาระที่ 6  การวางแผนงานสร้างสายข่าวแต่ละพื้นที่

ที่ประชุมเห็นด้วย เพื่อเพิ่มคนส่งข่าว ให้กับนักสื่อสารแรงงาน เนื่องจากนักสื่อสารแรงงานมีน้อย ปัญหาแรงงานมีมาก นักสื่อสารแรงงานเองขณะนี้ก็ต้องเป็นแหล่งข่าวให้สื่อมวลชนในการประสานงานหาคนที่จะให้สัมภาษณ์ และบางคนก็ให้สัมภาษณ์เอง ฉะนั้นการที่จะมีสายข่าวในพื้นที่จึงจำเป็น

วาระที่ 8  กำหนดการประชุมสัญจรกองบรรณาธิการ

ที่ประชุมเสนอให้มีการสัญจรเพื่อเข้าไปพบปะพื้นที่ โดยเสนอให้ไปทุกพื้นที่ เริ่มจากศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา ก่อนเพราะเห็นปัญหาอยู่ว่ายังฟื้นได้ จากนั้นก็ให้แต่ละพื้นที่หาวันในการลงพื้นที่ ส่วนของภาคตะวันออก เสนอขอเป็นพื้นที่ต่อไป

เรื่องอื่น ปรึกษาเรื่องการตัดต่อวีดิโอข่าว สารคดี โดยสรุปทุกคนยังคงติดเรื่องการเขียนบท ภาพประกอบ การหาภาพมาลงกับบท และการตัดต่อ เพื่อให้ดี เสนอว่าให้มีการจัดเข้าแคมป์ตัดต่อ 2 วัน เอาแบบเข้ม ให้เตรียมภาพและเรื่องมาลงมือทำการตัดต่อให้ใช้ได้ เสนอประชุมครั้งหน้ามากหนดกร่วมกัน

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

ปิดประชุม 13.30 น.

สรุปรายงานโดย วาสนา ลำดี