สภาแรงงานจัดงบหนุนลูกจ้างโภชนากรสู้คดี

1417963160908

สภาแรงงานอนุมัติงบแสนบาทตั้งกองทุนหนุนสหภาพแรงงานสยามโภชนากรสู้คดี หลังนายจ้างฟ้องทั้งแพ่ง และอาญาเรียกค่าเสียหาย

วันนี้ (7ธ.ค,57) สหภาพแรงงานสยามโภชนากรนำสมาชิกจำนวน 33 คน ได้มาขอรับความช่วยเหลือจากสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย เนื่องจากถูกนายจ้างฟ้องดำเนินคดีในศาลแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ(คดีแพ่ง)ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2557 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกจ้างเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท และยังมีการดำเนินคดีอาญา ณ.ศาลแขวงพระนครเหนือต่อลูกจ้าง ในข้อหาหมิ่นประมาทและกระทำการให้นายจ้างเสื่อมเสียและเสียหายด้วยเหตุกรณีที่ลูกจ้างได้รวมตัวกันชุมนุมเรียกร้อง เพื่อขอกลับเข้าทำงานเนื่องจากถูกนายจ้างปิดงาน

ทั้งนี้สภาฯได้มีมติจากกรรมการบริหารในที่ประชุมวันนี้ เพื่ออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสู้คดีเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เป็นค่าจ้างทนายความเพื่อทำสำนวน รวมถึงจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานสยามโภชนากรที่ถูกดำเนินคดีต่อไปด้วย

นักสื่อสารแรงงาน สภาแรงงาน รายงาน