ฝึกเขียนข่าวแนวใหม่สร้างนักสื่อสารแรงงาน-ประชากรกลุ่มเฉพาะ

DSCN7352
โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารแรงงานและประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนสังคม มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดอบรมการเขียนข่าวเบื้องต้นให้กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมถึงประชากรกลุ่มเฉพาะ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ เพื่อให้มีทักษะการเขียนข่าวและสามารถนำความรู้เพื่อไปปรับใช้ในกลุ่มของตนเอง ในการถ่ายทอดเรื่องราวประเด็นปัญหาและความต้องการของแรงงานให้บุคคลภายนอกและสังคมได้รับรู้ มีผู้เข้าร่วมราว 35 คน โดยมีนักข่าวมืออาชีพจากไทยพีบีเอสและบางกอกโพสต์ มาเป็นผู้ให้ความรู้และจัดกระบวนการคิด วิธีการสื่อสารและการทำสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

นายโกวิท โพธิสาร นักข่าวจากไทยพีบีเอส ได้พูดถึงการสื่อสารที่เข้าใจง่ายๆ การปฏิบัติการเล่าเรื่องให้เป็นข่าว โดยเริ่มจากการให้เล่าเรื่องที่พบเจอมาให้ผู้ร่วมฝึกอบรมฟังให้เข้าใจเหมือนเล่าให้คนในครอบครัวคือภรรยา สามี หรือเล่าให้เพื่อนฟัง เช่น เรื่องความปลอดภัยในโรงงาน เกิดอะไรขึ้นมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง โดยใช้วิธีการให้ต้นไม้เล่าเรื่องว่ามีกิ่งก้านสาขาใดบ้างที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน

ต่อจากนั้นได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเลือกเขียนเรื่องตามต้องการ เช่น เขียนเป็นเรื่องเล่า เขียนแบบบทสัมภาษณ์ หรือเขียนแบบข่าว โดยใช้หลัก ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร กลุ่มละ 1 เรื่อง และนำมาให้วิทยากร โดย นางสาวเพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์ ผู้สื่อข่าวจากบางกอกโพสต์ตรวจงานที่ทำ เพื่อแนะแนวเทคนิคการเขียนเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย

หลังจากนั้นเป็นการสอนเทคนิคการถ่ายภาพ คิดให้เป็นภาพเล่าเรื่อง ถ่ายภาพนิ่ง และ VDO
และให้ผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ถ่ายภาพจริง เพื่อนำมาตรวจแนะนำเพิ่มเติมว่าภาพที่ถ่ายมาควรแก้ไขจุดใด ควรถ่ายอย่างไร แสง เส้น มุมกล้องต่างๆ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นว่าได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในองค์กรต่อไป

ดาวเรือง ชานก นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน

DSCN7310DSCN7289DSCN7338DSCN7345 DSCN7356DSCN7399