บ้านฉันวันนี้ สหภาพแรงงานกับชุมชน

ที่นี่วัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง ครั้งนี้ตัวแทนสหภาพแรงงานจาก จ.ฉะเชิงเทรา เดินทางมาอวยพรและมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กนักเรียนยากจนที่อพยพมาจากหลายจังหวัดมาพักพิงอยู่ที่วัดแห่งนี้

snapshot4 snapshot5

 เฉลย สุขหิรันต์ ประธานสหภาพแรงงาน นี่คือสหภาพแรงงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของโครงการมอบอุปกรณ์ให้กับนักศึกษาแต่ละสถานที่และยังมีเรื่องของครอบครัวที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ถือว่าจะทำไปเรื่อยๆที่เป็นกิจกรรมของสหภาพแรงงาน ครั้งนี้เป็นอีกครั้งในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ผมเองคิดถึงความยากจนก็เลยมองว่าครั้งต่อไปจะหาเครือข่ายเข้ามาร่วมของที่นี่

แต่ละวันเด็กๆที่นี่ต้องอาศัยข้าวปลาอาหารจากที่พระภิกษุบิณฑบาตเนื่องจากมีการอยู่ร่วมกันจำนวนมาก มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ปรุงอาหารกินกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย

snapshot6 snapshot8

พระครูพิบูล พัฒนพิมล กระครูเจ้าอาวาส ต้องขอเจริญพรขอบคุณญาติโยม ที่มีจิตเมตตาที่ได้นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนำอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆมามอบให้เด็กกำพร้าวัดตาลเจ็ดช่อ ก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจความเมตตาที่ทุกคนได้นำที่อยู่ดี นำอาหารดีและสนับสนุนให้เด็กมีการศึกษาดี ขอเจริญพรกับทุกท่าน

snapshot10 snapshot12

รัชฎา เสือหรุ่น คนงาน วัดแห่งนี้เป็นวัดเป็นวัดใกล้บ้านหลวงพ่อเป็นนักพัฒนามีการไปรับเด็กกำพร้าพ่อแม่ยากจน ไม่มีเงินส่งเสียให้ลูกเรียนก็นำมาศึกษาที่โรงเรียน มีการเลี้ยงข้าวกลางวันสหภาพแรงงานฯมาเยี่ยมชม

การให้ในครั้งนี้แม้เป็นเพียงสิ่งของเล็กน้อยที่รวบรวมจากสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยหวังว่าจะสามารถเติมเต็มส่งที่ขาดของเด็กๆเหล่านี้ และชุมชนได้มีรอยยิ้มมุมมองใหม่กับบทบาทสหภาพแรงงานที่ไม่ได้ทำเพียงเรียกร้องสิทธิค่าจ้าง โบนัส เรายังมีหน้าที่แบ่งปันดูแลอนาคตของชาติร่วมกันด้วย

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน