นักข่าวพลเมือง ตอน มักกะสัน เสน่ห์ของกรุงเทพฯ

snapshot28 snapshot29

กระแสข่าวการพัฒนาพื้นที่มักกะสันให้เป็นคอมเพล็กซ์ธุรกิจขนาดใหญ่ใจกลางเมืองกลับมาอีกครั้ง    วันนี้ คณะ SVN หรือ เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงชวนกันลงพื้นที่เพื่อค้นหาคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ที่มักกะสัน ซึ่งคนในสังคมยังไม่ค่อยได้รับรู้

snapshot24 snapshot27

นายวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (SVN Thailand) เป็นครั้งแรกที่ได้มาในพื้นที่นี้การพัฒนาพื้นที่ก็อยากให้พัฒนาแบบผสมผสาน แน่นอนเราก็อยากให้เกิดรายได้ และสำหรับในฐานะคนอยู่กรุงเทพคิดว่าพื้นที่นี้สามารถจัดเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้ เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสภาวะแววล้อดที่ดี เราสามารถพัฒนาหาสมดุลย์ตรงนี้ได้ การสร้างผลตอบแทนทางเม็ดเงิน ร่วมกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนเมือง

ทุกวันนี้วิถีการจับจ่ายอาหารการกินซึ่งหายากมากแล้วในกรุงเทพฯแต่ที่นี่ยังคงมีตลาดสดแบบดั้งเดิมบริเวณสถานีรถไฟมักกะสัน และเมื่อเดินเลาะเรียบทางรถไฟห่างจากตลาดเพียงไม่กี่สิบก้าว ยังมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ของแรงงานและสังคมไทย ก็มองโรงงานซ่อมรถจักรรถไฟขนาดใหญ่เก่าแก่ ขณะริมทางรถไฟก็เรียงรายไปด้วยบ้านพักอันเป็นสวัสดิการดั้งเดิมของคนรถไฟ ที่วันนี้เป็นทั้งบ้านพักอาศัยและร้านค้าทำมาหากิน

snapshot8 snapshot30

นายอาทิตย์ โกวิทวรางกรู ผู้เข้าร่วมชมมักกะสัน และพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย “ผมคิดว่าสถานที่อาคารประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นสิ่งขัดแย้งใดๆเลยสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตยิ่งไปกว่านั้นที่เราเห็นในหลายประเทศหลอมรวมกันดีดึงเอาทุกคนร่วมสมัยคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่คิดต่อยอดในการพัฒนาต่อไปอย่างไรได้ และเราก็อยากเห็นตรงนี้ในที่มักกะสัน เพียงแต่ประวัติศาสตร์อนาคตจะอยู่ร่วมกัน แต่จะเป็นพื้นที่ของหลายกลุ่ม คนที่ต้องการพื้นที่สีเขียว คนที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปท่าอากาศยาน ผมคิดว่าพื้นที่นี้ใหญ่มากพอที่จะบรรจุทุกอย่างอยู่ในนี้ได้ครับ”

การได้ลงสัมผัสกับพื้นที่จริงของมักกะสันจึงทำให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว การพัฒนาโดยไม่ละทิ้งคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เดิมควบคู่กันไปด้วย ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนทุกฝ่ายในสังคมได้เช่นกัน และอย่างยั่งยืนด้วย

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน