นักข่าวพลเมือง ตอน นักสื่อสาร ข่าวสารเพื่อความเป็นธรรม

กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มเครือข่ายแรงงานเหล่านี้ เห็นความจำเป็นด้านการสื่อสาร มาร่วมกันฝึกการเขียนข่าว และตัดต่อวีดิโอ เพราะต้องการพัฒนาเรื่องราวของตนเองและผู้คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้นในขณะนี้
snapshot68 snapshot77


นายสุริยา บริสุทธิ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่ศุภนิมิตรแม่สอด
“ประเด็นที่ผมอยากจะทำงานกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติก็คืออยากสื่อสารกับคนภายนอกภายในละแวกใกล้เคียงได้รับรู้ถึงปัญหาและรวมถึงการปรับทัศนคติว่ากลุ่มพี่น้องแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เขามีปัญหาอะไรบ้าง ประเด็นที่ต้องแก้ไขถ้าจะให้ดีที่สุดคือได้พูดคุยกับทางข้างบนคนที่มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนนโยบายว่าจะปรับกับกลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างที่เป็นปัญหาด้านสถานะ ปัญหาด้านสุขภาพหลายๆอย่างปัญหาด้านสวัสดิการ และอีกอย่างรวมถึงผู้ติดตามคือเด็กที่ตามมากับกลุ่มพ่อแม่ของเขากลุ่มนี้ก็มีปัญหาเรื่องการศึกษา จะเน้นเรื่องนี้เพื่อการสื่อสารให้ถึงข้างบนว่าเขามีวิธีการบังคับใช้นโยบายอย่างไรกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ…”

snapshot78 snapshot681

นางสาวนารี สงวนนาม แรงงานสมุทรปราการ “จะพยายามจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปช่วยเหลือเพื่อนรวมถึงคนรอบข้างที่เราสามารถช่วยเข้าได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้คือโอกาสที่เปิดให้เราได้เข้ามาจริงๆแล้วถามว่าความรู้มีเท่ากันไหมคิดว่าไม่เท่ากัน แต่จะนำความรู้เหล่านั้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากจะหาบทสรุปตอนท้ายให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายทำอย่างไรวันนี้ทำให้เห็นชัดเจน”

การสื่อสารผ่านโซเซียลมีเดียอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เรื่องราวของกลุ่มคนเล็กคนน้อยที่อาจเข้าไม่ถึงการสื่อสารในสื่อกระแสหลักได้เป็นที่รับรู้และเกิดความเข้าใจกันในสังคม ผ่านกลุ่มนักสื่อสารกลุ่มนี้ที่อาสาฝึกฝนเพื่อทำหน้าที่ในการบอกเล่า

นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงาน