นักข่าวพลเมือง ตอน คนไร้บ้าน ไม่ไร้ราก กทม.

snapshot3snapshot4

วันนี้ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร แน่นถนัดไปด้วยคนไร้บ้านจากหลายพื้นที่ มาพูดคุยเล่าประสบการณ์ให้กับนักศึกษา จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรู้ถึงชีวิตตัวตนและสถานการณ์ที่คนไร้บ้านกำลังเผชิญ

snapshot5snapshot10

นางสาวศุภนิดา อิศราพรไพฑรูย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “เริ่มแรกเลยจากการที่ยังไม่รู้จักคนไร้บ้านลึกซึ้งขนาดนี้เราก็มองแบบคนทั่วไปว่าทำไมเขาถึงได้ออกมาอยู่แบบนี้มาใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพอหลังจากที่ได้เรียนรู้เบื้องหลังมาเขาก็คือพี่น้องเรานี่แหละ มีศักดิ์ความเป็นมนุษย์เท่ากันเขาก็คือคนธรรมดาเหมือนเราพอมาศึกษาก็ได้รู้ว่าคนเรา มีคุณค่าความเป็นคนเหมือนกันก็ควรที่จะให้โอกาสเขาพอมาเรียนรู้ตรงนี้นะคะ

ศูนย์คนไร้บ้านเป็นที่รองรับให้กับคนเร่ร่อนในที่สาธารณะให้สามารถปรับตัวดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยรวมกลุ่มพัฒนาตนเอง เช่น กลุ่มขยะรีไซเคิล ร้านค้าสหกรณ์ แปลงเกษตร และการออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
วิถีเหล่านี้ทำให้คนไร้บ้าน สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จนมีบ้านเป็นของตัวเองและมีชีวิตที่มั่นคงขึ้น

snapshot9

นางสาวศุภิสรา จงสงวน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “การรวมกลุ่มของคนไร้บ้านจะทำให้การทำงานในอนาคตเรื่องการขึ้นทะเบียนหรือว่าให้เขาเป็นบุลคลถูกกฎหมายมีประโยชน์มากขึ้นจากการรวมกลุ่มเพราะส่วนใหญ่ปัญหาของคนไร้บ้านคือการขึ้นทะเบียนในอนาคตก็จะมีนโยบายหรือการเอื้อประโยชน์ให้กับคนกับไร้สถานะหรือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนได้มากขึ้นค่ะ”

การแลกเปลี่ยนพูดคุยแบ่งปัน ผ่านประสบการณ์ชีวิตจริงที่คนไร้บ้านได้บอกเล่า สร้างความเข้าให้แก่นักศึกษา ขณะที่คนไร้บ้าน ยังได้รับรู้ว่า ที่จริง ยังมีคนที่พร้อมให้กำลังใจและเห็นคุณค่าของพวกเขา
นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารเครือข่ายคนไร้บ้าน รายงาน