ถนนเปื้อนน้ำหมากปากน้ำชุมพร แก้ได้อย่างไร?

Untitled-1

โดยธนกฤต หีตสุวรรณ  นักสื่อสารเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ

สถานการณ์การใช้แรงงานในประเทศไทยขาดคนทำงานในหลายกิจการ เช่น ประมง ประมงต่อเนื่อง โรงงาน แรงงานภาคเกษตร ทำให้ต้องพึ่งแรงงานข้ามชาติในพื้นที่แทบทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ ชุมชนปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร มีแรงงานข้ามชาติ สัญชาติ เข้ามาอาศัยอยู่จำนวนกว่า 10,000 คน จึงทำให้พบปัญหาการบ้วนน้ำหมากตามท้องถนน และการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดที่เข้ามาพร้อมกับวิถีชีวิตพี่น้องชาวพม่า
Untitled-2

คุณเอเปียว พนักงานศุภนิมิตแห่งประเทศไทยโครงการชุมพร ให้ข้อมูล พี่น้องชาวพม่ามีความเชื่อว่ามิตรภาพจะไม่สมบูรณ์หากปราศจากการเสริฟหมากพลู ทุกบ้านจะมีสำรับหมากพลูไว้เพื่อรองรับแขกที่มาเยี่ยมและหญิงสาวพม่าจะคำหมากที่ทำขึ้นเองให้กับชายที่มาเยี่ยมเพื่อแสดงถึงการยอมรับไมตรีอีกด้วย คำหมากคือใบพลูห่อด้วยปูนขาวเล็กน้อย หมากชิ้นเล็กๆ ยาเส้น และเครื่องปรุงเพิ่มเติมเช่น อบเชย กระวาน ยี่หร่า การบูรเป็นต้น คำหมากจะถูกเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มเคี่ยวจนละเอียด บางครั้งมีฤทธิ์ทำให้มีอาการวิงเวียน การบ้วนน้ำหมากออกมาจะช่วยให้อาการดีขึ้น จึงสาเหตุทำให้มักมีการปนเปื้อนน้ำหมากบนถนนและในชุมชนที่มีพี่น้องพม่าอาศัยอยู่

Untitled-3Untitled-6

นายอธิวัส ทรรปณวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร กล่าวว่า .”ผมมีความคิดว่า พี่น้องพม่าเข้ามาช่วยทำงานช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีขึ้น จึงให้โอกาสให้พี่น้องพม่ามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสที่สมควร เช่น การจัดงานสงกรานต์แบบพม่า การเปิดโอกาสให้หนุ่มๆพม่ามาเล่นฟุตบอลในสนามฟุตบอลของเทศบาล ต่อมาปี2550 ได้แบ่งชุมชนเป็น 10 ชุมชน ในแต่ละชุมชนจะมีทั้งคนไทยและพี่น้องพม่าอยู่รวมกัน ให้แต่ละชุมชนช่วยกันบอกกล่าวดูแลเรื่องความสะอาดร่วมกัน และเชิญแกนนำชาวพม่ามาร่วมประชุมที่เทศบาลเพื่อช่วยกันบอกต่อในชุมชนให้งดเว้นการบ้วนน้ำหมากลงบนถนนและให้ทิ้งขยะในถังที่จัดไว้ให้ อีกทั้งทำป้ายห้ามในบริเวณที่มีชุมชนพม่าอยู่มากๆ

Untitled-4Untitled-5

และใช้เวลาประมาณ 6 เดือนสามารถแก้ปัญหาการบ้วนน้ำหมากบนถนน อาจเกิดเนื่องจากพี่น้องพม่าเกิดความรู้สึกดีๆที่ชุมชนไทยให้โอกาสได้ร่วมกิจกรรมโดยไม่รังเกียจและจะเห็นว่าพี่น้องพม่าจะยืนตรงเคารพเพลงชาติในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวัน สร้างความประทับใจแก่ผู้สัญใจรไปมา ตอนนี้เทศบาลปากน้ำชุมพรไม่มีปัญหาถนนเปื้อนน้ำหมากอีกแล้วครับ