เก็บผักต่อชีวิตคนไร้บ้าน สำรวจพบที่ขอนแก่นมากกว่าร้อยคนแล้ว

1417674372349

เครือข่ายคนไร้บ้าน ระดมคนลงพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง เก็บผักปรุงอาหารแจกพี่น้องสนามหลวงให้อิ่มท้อง ขณะลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้านขอนแก่นพบจำนวนเพิ่มขึ้น หวังช่วยให้ได้สิทธิขั้นพื้นฐาน เริ่มจากทำบัตรประชาชน

วันที่ 24 พ ย 57 เครือข่ายคนไร้บ้านจากศูนย์บางพักคนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู ได้จัดกิจกรรมพากันไปเก็บผักที่ตลาดสดสี่มุมเมือง เพื่อนำมาทำอาหารไปแจกให้กับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะที่ท้องสนามหลวง ซึ่งผักที่เก็บมาได้ประกอบด้วยผักกาดขาว มะเขือเทศ พริก ผักที่เก็บมานั้นเป็นผักที่ช้ำบ้างซึ่งขายไม่ได้ราคา ทางเครือข่ายจึงเก็บมาทำเป็นอาหารไปให้คนไร้บ้านรับประทาน โดยปรุงเป็นผัดผักรวมใส่หมู มีน้ำพริกอ่อง ซึ่งได้สร้างความสุขให้กับคนไร้บ้าน “บางคนก็พูดให้กำลังใจในการทำงานของเครือข่ายคนไร้บ้าน วันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลย การที่เครือข่ายฯนำอาหารมาให้ทำให้ได้อิ่มท้อง บางรายขอ 2 ชุด เพื่อเก็บไว้กินเมื้อต่อไป”

141767437464720141201_191546

โดยกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้ผักมาทำอาหารให้กับพี่น้องคนไร้บ้านแล้วยังในวันนี้แล้ว ยังมีผักเหลือไว้เพื่อทำอาหารในวันอื่นอีกด้วย กิจกรรมที่ทางเครือข่ายฯได้ร่วมกันทำกิจกรรมวันนี้ เพื่อมาเก็บผักที่ผักที่พ่อค้าแม่ค้าขายไม่ได้ที่ถูกคัดทิ้ง แต่พอที่จะทำอาหารกินได้กลับไป เป็นการทำให้กลุ่มคนอีกกลุ่มได้มีอาหารกิน ผักที่เหลือจากที่คัด ยังนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวะภาพเก็บไว้รดผักในแปลงเกษตรอีกด้วย

20141124_19225020141124_191043

ลงพื้นที่สำรวจประชากรคนไร้บ้านที่ขอนแก่น

ต่อมาในวันที่ 26-28 พ. ย. 57 เครือข่ายคนไร้บ้านจากกรุงเทพฯได้เดินทางไปสำรวจประชากรคนไร้บ้านที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มเติมจากการสำรวจครั้งที่แล้วโดยการสำรวจครั้งนี้ได้ข้อมูลพี่น้องคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่แล้วที่พบคนไร้บ้านจำนวน 98 คน แต่ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนครั้งนี้จึงไปขอข้อมูลเพิ่มเติม แต่กลับพบพี่น้องคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นรวมแล้วได้สมาชิกประมาณ 100 กว่าคน ในแบบสำรวจประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเดิม จุดที่พบ สิทธิในการรักษาพยาบาล บัตรประชาชน อาชีพ รายได้ สิ่งที่พบส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประชาชน ทำให้ขาดสิทธิในการรักษาพยาบาล ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง อาชีพส่วนใหญ่เก็บของเก่า คุ้ยขยะหาของรีไซเคิล รับจ้างทั่วไป

14176743361541417674349798

การเก็บข้อมูลดังกล่าวทางเครือข่ายหวังที่จะช่วยให้คนไร้บ้านได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยจะสำรวจประวัติเพื่อให้รัฐจัดทำบัตรประชาชน ซึ่งจะทำให้เขาได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นการรักษาพยาบาล การทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งในแต่ละวันที่ทีมลงไปทำงานนั้นนอกจากการไปสำรวจคนไร้บ้านแล้วยังต้องมีการประชุมวางแผน

ในการทำงานร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น มีการพูดแลกเปลี่ยนกันระหว่างทีมเครือข่ายคนไร้บ้านบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) ศาลหลักเมือง ทีมสำรวจรอบนอกของเครือข่ายฯ เพื่อให้แต่ละทีมนั้นได้รู้ข้อมูลการทำงานการลงพื้นที่สำรวจร่วมกับทีมอื่นๆ ซึ่งได้พบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไร้บ้านที่ขอนแก่นที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งในวงประชุมแต่ละหน่วยงานได้เสนอแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาให้กับคนไร้บ้านเหล่านี้ โดยในวันที่ 28 ม.ค. 58 จะมีการจัดงานงานปีใหม่ให้กับพี่น้องคนไร้บ้านขอนแก่น และจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาพูดคุยในการทำบัตรประชาชนให้พี่น้องคนไร้บ้าน ซึ่งทีมเห็นด้วยกับแนวทางการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน

นักสื่อสารเครือข่ายคนไร้บ้าน รายงาน