กลุ่มสหภาพแรงงานต้นแบบ ลด ละ เลิกเหล้า ร่วมสานฝันปันใจให้ชุมชน

กลาดลาน

วันที่  24  พฤษภาคม  2558  กลุ่มสหภาพแรงงานต้นแบบลดละเลิกเหล้า ในพื้นที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งต้นแบบโรงงานสีขาวเลิกเหล้า ปีที่ 2  ได้ไปทำกิจกรรม สานฝันปันใจให้น้อง ณ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฏร์บำรุง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชนโดยร่วมกันทำความสะอาดและทาสีห้องน้ำ  ทาสีสนามเด็กเล่น  ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นบริเวณวัดและโรงเรียน   มีสหภาพแรงงานที่เข้าร่วม  เช่น  สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร  สหภาพแรงงานบริติคไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์  สหภาพแรงงานน้ำใจสัมพันธ์ สหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส์  สหภาพแรงงานที ยู ดับบลิวเท็กซ์ไทล์  สหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง สหภาพแรงานไทยเซรามิคส์  และคนงานบริษัทเอฟ เอฟ   มีผู้เข้าร่วม จำนวน  160  คน

DSC_0084

นางสาวสุรินทร์  พิมพา  ได้กล่าวเปิดงาน และได้พูดถึงโครงการสานฝันปันใจให้น้อง  ซึ่งได้ทำมาแล้ว  2  ครั้ง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  ที่ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฏร์บำรุง เพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชน ซึ่งแรงงานไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องของคนงานแต่ยังมีแนวคิดในการช่วยเหลือชุมชน จึงเป็นที่มาของโครงการสานฝันปันใจให้น้อง ในครั้งนี้

นายชาญเพชร  กุสุโมทย์   ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่าโครงการโรงงานสีขาว ได้ทำที่เป็นปีที่  2  แล้ว  มีสหภาพแรงงานที่ร่วมทำโครงการ คือสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร  สหภาพแรงงานน้ำใจสัมพันธ์  สหภาพแรงงาน ที ยูดับบลิวเท็กซ์ไทล์ สหภาพแรงานไทยเซรามิคส์ และกลุ่มออมทรัพย์คนงานอ้อมน้อย อ้อมใหญ่  ใช้ระยะเวลาทำโครงการ ฯ 10 เดือน  ซึ่งได้ทำกิจกรรมกับชุมชนครั้งแรก ไปที่จังหวัดนครนายก  ครั้งที่ 2 ไปจังหวัดสมุทรสาคร และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งก็ได้การต้อนรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

คุณครูจันททนา   มาประทีป กล่าวว่าได้รับการประสานงานจากคุณสุรินทร์ พิมพา ว่าจะมีโครงการฯมาลงในพื้นที่ มาทำกิจกรรมให้กับเด็กๆที่โรงเรียนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และขอบขอคุณทางกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ที่ทางกลุ่มฯได้มาลงพื้นที่ เพราะไม่มีใครได้มาลงพื้นที่ช่วยเหลือเลย ต่างจากโรงเรียนในตัวเมืองจะมีคนไปช่วยเหลือบ่อยครั้ง  และได้เล่าถึงโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนแค่  48  คน มีคุณครูอยู่  4  คน  คุณครูแต่ละท่านก็ช่วยกันสอน 2ห้องเรียน ต่อครู 1  คน  ซึ่งขณะนี้ผู้อำนวยการก็ได้เกษียณอายุงานแล้วอยู่ระหว่างรอผู้อำนวยการคนใหม่มาแทน

DSC_0165  DSC_0008

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มให้แต่ละคนที่จะร่วมกันทำความสะอาดและทาสีห้องน้ำ ทาสีสนามเด็กเล่น ทำความสะอาดที่ห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้น รวมทั้งได้แบ่งกลุ่มกันไปทำความสะอาดบริเวณวัดด้วย

จากการได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางกลุ่มฯก็ได้นำของไปบริจาคและได้มอบเงินสมทบเป็นทุนอาหารกลางวันให้ทางโรงเรียนเป็นเงินจำนวน  15,600   บาท    และได้ไปสมทบทำบุญที่วัดสูงเนินอีกจำนวน    5,023  บาท

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  รายงาน