กระทรวงแรงงาน แถลงมอบของขวัญปีใหม่ 10 ชิ้น

รัฐมนตรีแรงงาน แถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน ให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนายจ้างในสถานประกอบกิจการ รวม 10 ชิ้น
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่กระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าว“ของขวัญปีใหม่ 2560 ของกระทรวงแรงงาน”พร้อมด้วยปลัดกระทรวงแรงงานอธิบดีทุกกรมและเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สำหรับของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานมอบให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการในปีใหม่นี้มีจำนวน 10 ชิ้น ประกอบด้วย 

1. การตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยจากใจกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2. การจัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องประกันสังคม พร้อมมอบของที่ระลึกในการส่งแรงงานกลับบ้าน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 

3. การปรับเพิ่มค่าทันตกรรมจาก 600 บาทเป็น 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วประเทศ 

4. การคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถขอกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้

5. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ 

6.การส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ผู้ดำเนินการทดสอบฯ จำนวน 10,000 บาท เมื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีผู้ผ่านการทดสอบฯ ทุกๆ 100 คน 

7. การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเองสาขาระดับละ 10,000 บาท 

8. การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ 

9. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการจัดหางานต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส และ 

10. การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือซึ่งมีอัตราตั้งแต่ 385 – 815 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังแถลงข่าวถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความมั่นคง ทั้งการดูแลสวัสดิการการจัดโซนนิ่งที่พัก การดูแลด้านสาธารณสุข และการศึกษา โดยจะปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ และกระทรวงแรงงานได้มีแผนการดำเนินการรองรับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง