WDเปิดรับคนงานสมัครใจเลิกจ้าง -ย้ายที่ทำงาน

บริษัทเวสเทิร์น หรือโตชิบ้า ส่งข้อความสั้นเสนอ 2 ข้อเสนอ 1.สมัครใจจ่ายค่าชดเชย 2  ไปทำงานที่ WD บางปะอิน อยุธยา วันเดียวสมัครใจกว่า 80%

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจดิไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ""WDSDT" บริษัทในเครือWD  ได้ส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (SMS) ให้พนักงานบริษัทบริษัทโตชิบา สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลังที่มีการซื้อกิจการ ให้พนักงานเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงที่บริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 3 กะ 2 วัน (วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555) ส่วนกรรมการสหภาพแรงงานบริษัทฯเรียกประชุมชี้แจงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  พนักงานโตชิบา 2 กะเช้า และกะบ่ายเข้าประชุมตามที่บริษัทแจ้ง  ประมาณ 3,200 กว่าคน  โดยบริษัทมีข้อเสนอให้พนักงานเลือก 2 ข้อดังนี้
 
1.  บริษัทฯให้พนักงานสมัครใจขอให้บริษัทเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย  ค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน และบริษัทฯจ่ายเพิ่มเงินพิเศษให้อีก 1 เดือน โดยมีเงื่อนไขให้เขียนใบลาออกภายใน 3 วัน  แต่พนักงานส่วนใหญ่ตัดสินใจเขียนใบลาออกทันทีในวันนี้
 
2.  สำหรับพนักงานที่ยังไม่ยอมลาออกจากต้องไปทำงานเป็นพนักงานบริษัทเวสเทริน์ฯ (WD) ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 2.1 พนักงานรายเดือนปรับเป็นพนักงานรายวัน  วันทำงาน  4 วันต่อสัปดาห์และ หยุด 2 วัน  และได้รับสวัสดิการของบริษัทเวสเทริน์ฯ (WD) ทุกอย่าง

 2.2 พนักงานที่มีค่าจ้างเกิน 327 บาทจะต้องถูกลดค่าจ้างให้เหลือเพียง วันละ 327 บาทต่อวันเท่านั้น

2.3 พนักงานที่ค่าจ้างยังไม่ถึง 327 บาทก็จะถูกปรับค่าจ้างเป็น 327 บาทต่อวัน

2.4 พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่ยอมลาออกจากบริษัทโตชิบาฯและย้ายไปทำงานที่บริษัทเวสเทริส์ฯ (WD)  บริษัทโตชิบาฯจ่ายเงินพิเศษในการรับสภาพการจ้าง ดังนี้

– อายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี บ.จ่ายเงินพิเศษ 1 เดือน
– อายุงาน 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี บ.จ่ายเงินพิเศษ 2 เดือน
– อายุงาน 2 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี บ.จ่ายเงินพิเศษ 2.75 เดือน
– อายุงาน 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี บ.จ่ายเงินพิเศษ 3.75 เดือน
– อายุงาน 6 ปีแต่น้อยกว่า 10 ปี บ.จ่ายเงินพิเศษ 4.75 เดือน
– อายุงาน 10 ขึ้นไป บ.จ่ายเงินพิเศษ 5.75 เดือน
 
ทั้งนี้  1. ค่าจ้างวันละ 327 บาทเป็นค่าจ้างอัตราแรกเข้าของบริษัทเวสเทริส์ฯ (WD) และพนักงานของบริษัทเวสเทริส์ฯ (WD) ส่วนมากเป็นพนักงานรายวันยกเว้นหัวหน้างาน  
          2. พนักงานบริษัทโตชิบาฯส่วนมากสมัครใจขอให้บริษัทฯเลิกจ้างและไม่ไปทำงานบริษัทใหม่จำนวน 80% 
 
บริษัทเวสเทริน์ ดิจิตอล สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด (WD) หรือ บริษัทโตชิบา สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งเดิมคือบริษัทฟูจิตสึ กรุ๊ป แห่งประเทศไทย  ทำการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Hard disk drive) เหมือนกัน  ตั้งอยู่เลขที่ 60/90 ซอยไทยธานี 49  นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีพนักงาน 4,900 กว่าคน  ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554  จนถึงในปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดสายพานการผลิตได้มีเพียงพนักงานประมาณ 100 คน เข้าไปทำความสะอาดเท่านั้น  ซึ่งจากสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนของบริษัทส่งผลให้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ประธานสหภาพแรงงานฟูจิตสึกรุ๊ปแห่งประเทศไทย (นายอภิรมณ์  แพไธสงค์) นำพนักงาน 1,000 กว่าคน บุกกระทรวงแรงงาน  เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ต่อมาที่สำนักงานสวัสดิการและแรงงานจังหวัดปทุมธานี   สหภาพแรงงาน  ผู้แทนฝ่ายนายจ้างบริษัทโตชิบาสตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด    ผู้แทนนายจ้างบริษัทเวสเทริน์ ดิจิตอล สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด (WD) และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมเจรจา  มีข้อสรุปจำนวน 5 ข้อ คือ
 
1.  เรื่องการซื้อ-ขายหุ้น  การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง  ให้เป็นไปตามสิทธิตามที่ตามที่กฎหมายกำหนด  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการบริหารก็จะแจ้งให้พนักงานประนอมทราบและสหภาพแรงงานฯ
 
2.  บริษัทโตชิบาฯในระหว่างที่กำลังฟื้นฟูกิจการ  อนุญาตให้พนักงานไปทำงานที่อื่นได้  โดยบริษัทฯยังคงจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ 100% และหากบริษัทสามารถเปิดดำเนินการได้จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  โดยจะไม่มีการเลิกจ้างเราะเหตุที่ไปทำงานที่อื่น
 
3.  หลังจากบริษัทฯเปิดดำเนินกิจการตามปกติแล้ว  ยังคงสภาพการจ้างเดิมทุกประการ
 
4.  คาดว่าหน้าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณอีก 6 เดือนข้างหน้า  และจะติดตามข้อมูลข่าวสารในการเปิดดำเนินกิจการแจ้งให้พนักงานทราบอีกต่อไป
 
5.  บริษัทฯจะมีการปรับค่าจ้างให้พนักงานซึ่งมีผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ  โดยจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 16 เมษายน 2555  โดยจะหารือกับสหภาพแรงงานฯก่อนที่จะมีการปรับค่าจ้างตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 
 สุธิลา  ลืนคำ นักสื่อสารแรงงาน รังสิต-ปทุมธานี รายงาย