TEAM ยันชัด “ ไม่ใช่แค่ฝัน “ ซื้อจริง

หลังจากการจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่าน ทำให้ TEAM ได้รับเงินสมทบทุนสร้างสำนักงานจากมวลสมาชิกฯ ซึ่งมีมูลค่าถึงหลักล้านด้วยกัน จากนั้น TEAM ได้มีการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อระดมทุนอีกครั้งในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการสานฝันของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มีความต้องการอยากจะเห็นบ้านหลังแรกที่มาจากความร่วมมือของแรงงานจริง ๆ 

ในวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  TEAM   จัดประชุมประจำเดือนวาระสัญจรที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย  โดยวัตถุประสงค์ของกรรมการบริหาร  นอกจากการประชุมประจำเดือนตามวาระแล้ว  ยังมีการลงพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงานในการจัดหาที่ดิน  ในเขตถนนบางนา – ตราด  ซึ่งนับเป็นจุดศูนย์กลางของมวลสมาชิกฯ มากที่สุด  ทั้งในส่วนของสมาชิกฯ ที่อยู่ในเขตภาคตะวันออก  เขตสมุทรปราการ ฉะเชิงเทราหรือจังหวัดใกล้เคียง
 
จากนั้นทางคณะกรรมการบริหาร  ได้มีการวิเคราะห์พิจารณาเพื่อหาข้อสรุปการในจัดซื้อที่ดิน  โดยมีการเปรียบ เทียบเรื่องของราคาและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยรอบ  และท้ายสุดก็ได้ข้อสรุปในการซื้อที่ดินในราคา 2.2 ล้านบาท จำนวน 2 ไร่
         
เพื่อร่วมกันเดินหน้าทำความฝันของ TEAM  และมวลสมาชิกฯ ให้เป็นความจริงโดยเร็วเพราะการระดมทุนในการสร้างสำนักงานในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานไทย  และเป็นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเพราะสิ่งที่ TEAM ได้วางแผนงานและนโยบายไว้นั้น ในวันนี้สามารถพิสูจน์ได้ ว่ามันมิใช่เป็นเพียงแค่ความฝัน  แต่มันคือสิ่งที่จับต้องได้จริง
 
กชกร ขยันกิจ นักสื่อสารแรงงาน  ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน