TEAM ถมที่ดินตามแผน เร่งสร้างที่ทำการตั้งมูลนิธิแรงงาน

TEAM ถมที่ดินตามแผน เร่งสร้างที่ทำการตั้งมูลนิธิแรงงาน

25 JULY 2012 NO COMMENT (เผยแพร่ใหม่หลังจากเว็บไซต์ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 1 ส.ค.55)

สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) เดินหน้าตามแผนงานยุทธศาสตร์ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา TEAM  เริ่มถ่มที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานแล้ว  โดยการถ่มที่ดินในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนดินจากบริษัท เอ็น เอช เค สปริง ซึ่งนับว่า เป็นการโชคดีของ TEAM ที่ได้ดินในครั้งนี้  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีมติจัดตั้งสำนักงานในครั้งนี้เป็นมูลนิธิแรงงาน

โดยการจัดตั้งมูลนิธิฯแรงงาน นั้นต้องมีคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ  เพื่อยกร่างข้อบังคับของมูลนิธิฯ และขอจดทะเบียน กรรมการบริหารมูลนิธิต่อไป กรรมการ บริหาร TEAM เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเสนอผู้แทนในการเป็นคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯดั้งนี้

1.นาย ปรุง ดีสี  ที่ปรึกษา TEAM                  2.นาย ชาลี ลอยสูง

 3.นาย ยงยุทธ  เม่นตระเภา                           4.นาย วิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์

5.นาย ธนภัทร เที่ยงแท้                                 6.นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์

7.นาย ทวี ประดับศรี                                     8.นาย กิตติศักดิ์ เปรียงกระโทก

 9.นาย ธนาคร สงคราม                                 10.นาย วินัย ติ่นโตนด

11.ว่าที่ร้อยตรี ไตรรัตน์ จูเจริญ                     12.นาย ศตวรรษ วชิรวิทย์

โดยคณะบุคคลทั้งหมดนี้ จะยกร่างข้อบังคับของมูลนิธิฯ หลังจากนั้นก็จะนำไปจดทะเบียนและเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิฯต่อไปในอนาคต

หลังจากถ่มที่เสร็จแล้วให้ทางผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามแผนงานไว้ เช่น ประสานผู้ออกแบบโครงสร้างอาคาร ประสานเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ตำบลบางเกลือเพื่อขออนุญาตสร้างสำนักงาน  ซึ่งหลังจากถ่มที่เสร็จแล้ว คาดว่าภายในปีนี้ (2555) ทาง TEAM ต้องลงเสาเข็มทันตามกำหนดแน่นอน   อหนึ่งต้องขอบคุณทางบริษัท เอ็น เอช เค สปริง ที่ได้สนับสนุนดินในครั้งนี้

ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน สมุทรปราการ รายงาน