สพ.ปิโตรเลียมฯ ปรับโครงสร้าง ชัยยุทธ์ ชูสกุล ผงาดนั่งประธาน

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(PCFT) ปรับโครงสร้าง ชัยยุทธ์ ชูสกุล ผงาดนั่งประธาน บรรพจน์ รองประธาน พรนารายณ์ เลขาธิการ พร้อมร่วมมือเครือข่ายแรงงานสร้างประโยชน์ให้ลูกจ้าง

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นิคมมักกะสันกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมประจำเดือนของสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(PCFT) โดยมีวาระการปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็นวาระสำคัญของการประชุม เพื่อเลือกประธานสหพันธ์ฯคนใหม่ แทนนายสุภาพ จงกล จากสหภาพฯไทยคาร์บอนแบล็ค ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธาน ที่ประชุมมีมติเสนอนายชัยยุทธ์ ชูสกุล จากสหภาพฯผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน โดยไม่มีคู่แข่งและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ ส่วนตำแหน่งรองประธานยังเป็น นายบรรพจน์ ยังเจริญ จาก สหภาพฯผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ไอ อาร์ ซี  และ เลขาธิการ นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย จาก สหภาพฯอินโด-รามาเคมีคอลล์ เหมือนเดิม

นาย ชัยยุทธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ(PCFT)  ที่ไว้วางใจให้ดำรงค์ตำแหน่งประธานซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติกับตัวเองและองค์กรที่สังกัด พร้อมทำงานตำแหน่งนี้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ จะปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของสหพันธ์ฯที่วางไว้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และพร้อมร่วมมือกับเครือข่ายแรงงานต่างๆในการผลักดัน เคลื่อนไหวสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกจ้างอย่างแน่นอน

สหพันธ์ฯ(PCFT) มีสมาชิกประมาณ 6,000 คน จาก 18 องค์กรสหภาพฯ

 

รายงานโดย  นาย มนัส อินกลัด    นักสื่อสารแรงงาน สพ.ปิโตรเลียมฯ