ICEM-THAI กระหึ่ม จัดเสวนาหาเงินเข้าองค์กร กิจกรรมโดนใจ คนร่วมล้น

คณะกรรมการมั่นใจครั้งต่อไป ยิ่งใหญ่กว่า ผู้ร่วมงานชื่นชม กิจกรรมแปลกใหม่ สอยดาวบัตรหมดก่อนเปิดงาน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 17.00 น. สหพันธ์แรงงานนานาชาติกิจการเคมีภัณฑ์, พลังงาน, เหมืองแร่, แรงงานทั่วไปในประเทศไทย (ICEM-THAI) มีสมาชิก 5 องค์กร คือ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม, 2.สหพันธ์กระดาษและการพิมพ์แห่งประเทศไทย, 3.สหพันธ์แรงงานปิโตเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย, 4. กลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์ ได้จัดงาน”เสวนา รวมน้ำใจเพื่อผู้ใช้แรงงาน” ขึ้น ณ.อาคารสันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อหาเงินเข้าองค์กรสำหรับช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาแรงงาน

นาย ประกอบ ปริมล เลขาธิการ ICEM-THAI กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ก็เพื่อให้สมาชิกของ ICEM-THAI ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านแรงงานซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรสมาชิก รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนำเข้าองค์กรICEM -THAI ไว้ในการช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆต่อไป ทั้งนี้ทุกองค์กรที่ให้ความร่วมมือมาร่วมงานในวันนี้ทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเฉพาะ กฟผ.เอื้อเฟื้อสถานที่ องค์การเภสัชกรรม ที่มอบสิ่งของเป็นรางวัลสำหรับสอยดาวจำนวนมาก

รูปแบบการจัดงานได้รับความสนใจและชื่นชมจากผู้เข้าร่วมโดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน ใบละ 100 บาท ได้รับ กาแฟ-ชา และ ของว่าง 1 ชุด บัตรสอยดาว ใบละ 20 บาท ซึ่งมีรางวัลมากมาย ทั้ง หม้อหุงข้าว พัดลม กระติกน้ำ ครีมหน้าเด้ง เสื้อ กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามคาดบัตรขายหมดอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ในงาน ยังมีการโชว์เต้นลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ ดนตรี มีซุ้มจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ไว้บริการอย่างมากมาย   จนกระทั่งเวลา 21.30 น. เลขาธิการ ICEM-THAI ได้กล่าวปิดงาน 

นาย มนัส อินกลัด     นักสื่อสารแรงงาน สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมฯ รายงาน