วีดีโอ แรงงานทวงสัญญาหาเสียงรัฐบาลใหม่

การล็อคขั้วจับคู่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นทันทีที่การเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม ผ่านพ้นไป สำหรับพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น เคยมีนโยบายหาเสียงและรับปากกับผู้ใช้แรงงานหลายเรื่อง หลายเวที ที่จะต้องมาทวงถามกัน แต่ผู้ใช้แรงงานก็ยังหวั่นๆอยู่ว่า นโยบายลดแลกแจกแถม จะกลายเป็นเพียงแค่ลมปากที่นักการเมืองใช้ขายฝันหาเสียงเท่านั้น สำหรับกระทรวงแรงงานที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบกว่า 35 ล้านคนนั้น ที่ผ่านมามักไม่ค่อยจะมีนักการเมืองคนใดสนใจแก่งแย่งมาจับจอง  

วีดีโอ ทำแผนยุทธศาสตร์แรงงาน คสรท.- สระบุรี 30 มิ.ย. 54

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 54 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับแผนงานคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี ณ หาดสองแควรีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีกรรมการพื้นที่สระบุรีเข้าร่วมกว่า 30 คน รายงานโดย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่สระบุรี

วีดีโอ แรงงานกับการเลือกตั้ง

ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ พวกเขาไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนในถิ่นที่ตนเองทำงานและพักอาศัยอยู่ แต่จะต้องเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดบ้านเกิด หรือแม้จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกจังหวัดก็ต้องเลือกตั้งในเขตภูมิลำเนาบ้านเกิดที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน รายงานโดย นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวแรงงาน จ.สมุทรปราการ

วีดีโอ ค่าจ้างกับความหวัง

ในยุคข้าวของแพงแต่ค่าแรงถูก ผู้ใช้แรงงานที่กินค่าจ้างขั้นต่ำต้องซื้อไข่ไก่ในราคาสูงถึงฟองละ 4-5 บาท ทำให้คนงานต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก แต่การทำงานในโรงงานตลอดทั้งวันกลับแลกได้เพียงค่าจ้างอันน้อยนิด คนงานส่วนใหญ่จึงต้องการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รายงานโดย ศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

วีดีโอ เสียงประชาชน จับชีพจรการเลือกตั้ง

หลังจากเข้าสู่บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง เพื่อเข้าไปมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลต่างก็ออกนโยบายสวยหรู เห็นได้จากป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ จำนวนมากที่ติดเต็มสองข้างทางเพื่อหวังคะแนนเสียงเข้าสู่สภาหินอ่อน อีกมุมหนึ่งของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสื่อสาธารณะอย่าง TV.Thai ที่ได้ร่วมมือกับสื่อองค์กรต่างๆ กว่า 90 องค์กร เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้จัดเวทีสาธารณะ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย เพื่อสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ อาคารวิทยทัศน์ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช รายงานโดย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่สระบุรี

วิดีโอ 9 ข้อเสนอแรงงานฝ่ากระแส “ปู” ชน “มาร์ค”

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยหวังกระตุกสื่อหลักและสังคมหลอนให้หันกลับมาสนใจความต้องการของ 34 ล้านแรงงานไทย เสนอ 9 ประเด็นแรงงาน ให้พรรคการเมืองนำไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อการดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้แรงงาน

วีดีโอ รำลึก20 ปี ทนง โพธิ์อ่าน เสวนา “โฉมหน้ารัฐบาลและการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง 3 กรฎาคม”

รำลึก 20 ปี ทนง โพธิ์อ่าน เสวนาเรื่อง "โฉมหน้ารัฐบาลและการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม" ร่วมจัดโดย มูลนิธิพิพธภัณฑ์แรงงาน และเครือข่ายองค์กรแรงงาน , ญาติอดีตผู้นำแรงงานที่วายชนม์ รายโดย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่สระบุรี

วีดีโอ ผลกระทบเกษตรพันธสัญญา

เกษตรกรจำนวนมากได้ละทิ้งเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเข้าสู่เกษตรกรรมแนวใหม่ ที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญา ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐที่หวังจะลดปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย โดยสร้างความร่วมมือกับนายทุนภาคเอกชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายกับเกษตรกรจากระบบเกษตรพันธสัญญา ทำให้กลุ่มวิจัยไทยบ้านซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร จากการทำเกษตรพันธสัญญา ได้เปิดเวทีนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยไทยบ้านเกษตรพันธสัญญา เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2554 ที่วัดถ้ำไทรทอง บ้านหนองมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ รายงานข่าว โดย นักข่าวศูนย์สื่อสารแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา

วีดีโอ อบรม”การพัฒนาสื่อภายในองค์กรสหภาพแรงงาน” จ.ฉะเชิงเทรา

จากสถานการในโลกปัจจุบันที่โลกการสื่อสารเปลี่ยนไปอย่างมาก จึงทำให้สหภาพแรงงานพานาโซนิค ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นเรื่องนี้อย่างมาก จึงได้จัดอบรมสัมมนาขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ "การพัฒนาสื่อภายในองค์กรสหภาพแรงงาน" เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงาน NHK สปริงแห่งประเทศไทย ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รายงานข่าว โดย นักข่าวศูนย์สื่อสารแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา

วีดีโอ การอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน" องค์กรร่วมจัด มูลนิธิเอเชีย  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน สนับสนุนโดย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี รายงานข่าว โดย นายสมหมาย ประไว และ นายมงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงาน  

วีดีโอ สพ.ปิโตรเลียมจับมือ voicelabor สร้างนักสื่อสาร

VDO ข่าว
สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข่าวและการตัดต่อวีดีโอกับการสื่อสารองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำแรงงานในด้านการเป็นนักสื่อสารแรงงานตามแผนงานของสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

VDO. เดินเท้าเข้ากรุง

ภายใต้การขยายตัวของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง กลับไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนงานหรือชุมชนดีขึ้น ผู้ที่มาลงทุนต้องการเพียงผลกำไร โดยไม่สนใจปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการของคนงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคง วันนี้ คนงานของบริษัท MAXXIS ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ และบริษัท PCB ผู้ผลิตแผงอิเล็คทรอนิคส์ นับพันคน ตัดสินใจเดินเท้าเข้ากรุงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม        สราวุธ ขันอาสา  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงาน ระยอง-ชลบุรี  รายงาน  

1 23 24 25