CILTและประชาชนปราจีนร่วมส่งเสียงผ่านการผังเมืองตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

1440494415875

กิจกรรมเล็กๆเพื่อบอกความต้องการของประชาชน ต่อการทำนโยบายสาธารณะของภาครัฐ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ทางสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรม(CILT)ได้ส่งทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้จัดกิจกรรมการออกแบบผังเมืองแบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งจัดขึ้นที่วัดวังชัน ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.เพื่อทำความเห็นส่งต่อไปยังหน่วยราชการที่กำลังจะจัดทำผังเมืองของจังหวัดปราจีนบุรีขึ้นมาใหม่ ซึ่งทางรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอสได้มาถ่ายทำเพื่อนำออกอากาศในวันพุธที่ 26 สิงหาคมนี้

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ครู นักเรียน คนงาน เกษตรกร นายทหารนอกราชการ ประมาณทั้งหมด 15 คน มี อ.จำรูญ สวยดี เป็นผู้ทำกระบวนการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการใช้บทบาทสมมุติให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สมมุติกันเป็นผู้พัฒนาเขตอุตสาหกรรม เจ้าของสถานประกอบการ เจ้าของฟาร์มหมูขนาดใหญ่ เจ้าของโรงสี กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะชัง เจ้าของตลาดสด สถานศึกษา โรงพยาบาล นักอนุรักษ์ เจ้าของบ่อขยะและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เจ้าของห้างสรรพสินค้า เจ้าของโรงแรม/หอพัก สถานบันเทิง การประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์ราชการ สถานีขนส่งโดยสารและฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นให้นำตัวต่อเลโก้มาต่อสัญลักษณ์ของแต่ละสถานที่ แล้วนำมาวางบนแผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการวางบ้านเรือนของชาวบ้านไว้ก่อนแล้ว

1440494413428

ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันต่อการทำผังเมือง ซึ่งสรุปได้ว่าการทำผังเมืองมีเป้าหมายเพื่อลดความขัดแย้ง ให้เคารพผู้ที่อยู่มาก่อน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่กระทบต่อการดำรงชีพและวิถีชีวิตการทำมาหากิน มีระบบเป็นระเบียบ แล้วใช้เป้าหมายร่วมเป็นหลักยึดที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบผังเมือง จากนั้นให้ทดลองวางสัญลักษณ์ของแต่ละคนลงบนแผนที่ เมื่อวางครบแล้วก็จะถามถึงเหตุผลที่เลือกวางไว้แล้วจึงให้ระดมความคิดเห็นว่าจุดที่วางแต่ละจุดเหมาะสมหรือไม่และควรตั้งไว้ตรงบริเวณไหนเพราะอะไร ผ่านการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม

กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเช่นการคำนึงถึงทิศทางลมซึ่งทำให้เขตุอุตสาหกรรม ฟาร์มหมู โรงงานทำขนมจีน บ่อขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะและโรงสีที่มีฝุ่นละออง ต้องหาที่ตั้งที่เหมาะสมไม่กระทบต่อชุมชนและแหล่งธรรมชาติ  ห้างสรรพสินค้าที่ต้องไม่อยู่ใกล้ชุมชนจนเกินไปเพื่อให้ร้านโชห่วยไม่กระทบมากนัก โรงพยาบาลที่นอกจากจะคำนึงถึงเพียงเรื่องการเดินทางสะดวกแล้วยังต้องคำนึงถึงโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโรคต่อชุมชนด้วย

จากนั้นทุกคนได้ระดมความเห็นเพื่อเป็นข้อเสนอส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำผังเมืองในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ข้อสรุปว่า การที่จะมีการทำผังเมืองควรมีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล ผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนทุกด้าน จากนั้นนำแผนงานมานำเสนอต่อประชาชนที่เกี่ยวข้องจริงๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย แล้วนำไปปรับแก้ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย

นักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  รายงาน