นักข่าวพลเมือง ตอน รู้สิทธิ สู้วิกฤติแรงงาน

แม้จะผ่านมาแล้วเกือบ 2 ปีนับจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 แต่ความเดือดร้อนของแรงงานที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิอันควรจะได้รับเนื่องจากไม่เข้าใจกฎหมายก็ยังมีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้วันนี้กลุ่มแกนนำแรงงานในพื้นที่ต่างๆ ร่วมฝึกอบรมด้านสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือเพื่อนแรงงาน

นักข่าวพลเมือง ตอน ฝันหลังเลือกตั้ง

นักข่าวพลเมือง : ฝันหลังเลืออกตั้ง
สถานีโทรทัศน์ Thaipbs ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2556
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น มีประชากรที่อาศัยในกรุงเทพฯ ประมาณร้อยละ 40 ที่ไม่มีสิทธิไปเลือกตั้ง เพราะไม่มีทะเบียนบ้านในกทม. พวกเขาเหล่านี้ประกอบอาชีพอิสระทั้งการค้าขายสินค้าและอาหาร หาบเร่แผงลอย รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ขับแท็กซี่ ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมถึงเก็บกวดขยะรับซื้อของเก่า พวกเขามีข้อเสนอต่อ กทม.คือ กลุ่มซาเล้งรับซื้อของเก่าต้องการให้ กทม.จัดที่ค้าขายที่ได้ราคาเป็นธรรม กลุ่มตัดเย็บเสื่อผ้าอยากให้มีการออมเพื่อยามชราภาพและให้ทาง กทม.ร่วมสมทบ

สารคดีไทไท ตอน เกษตรครบวงจน

ตามไปดูที่มาของไก่เนื้ออุตสาหกรรมที่เรากินกันอยู่ทุกวัน ผ่านกระบวนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยที่เข้าสู่ระบบเกษตรแบบพันธสัญญา ซึ่งพันธุ์ลูกไก่ หัวอาหารเข้มข้น ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ และระบบการเลี้ยงอยู่ในมือของบริษัทธุรกิจ เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาในระบบพันธสัญญา ที่เกษตรกรเป็นฝ่ายต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยความไม่รู้