แอมเนสตี้เรียกร้องไทยคุ้มครองสิทธิ กรณีศาลพิพากษาจำคุกนักสิทธิแรงงานข้ามชาติ

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแสดงความคิดเห็นกรณีคำพิพากษาตัดสินจำคุกนักสิทธิแรงงานข้ามชาติ แถลงเรียกร้องให้ทางการไทยดูแลปกป้องคุ้มครองนักสิทธิ เสนอทบทวนกฎหมาย