5 สหภาพรถยนต์นิสสัน มติควบรวมเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานนิสสัน ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ของประเทศ ได้มีการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 อย่างเป็นทางการ ณ.ร้านอาหารหมูยิ้ม ซ.วัดศรีวารีน้อย  บางโฉลง  สมุทรปรากร ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 5 หลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อมา มีผู้เข้าร่วมอย่างมากมายทั้งหน่วยงานของรัฐบาลตัวแทนบริษัทและองค์กรพันธมิตรต่างๆ
 
ในครั้งนี้มีการขอมติสำคัญ ๆ หลายมติ อาทิ เช่นการขอมติรับสมัคร อนุกรรมการสหภาพแรงงานที่จะเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของคณะกรรมการฯอีกชั้นหนึ่ง และในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้ามาเป็นอนุกรรมการจำนวน 7 คน จากหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทนิสสัน เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ครั้งนี้มีสุภาพสตรีสมัครเข้ามารับใช้อย่างเด็ดเดี่ยวจำนวน1 คนจากบรรดาผู้สมัครทั้งหมด
 
อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือการขอมติควบรวมสหภาพแรงงานทั้งหมดที่อยู่ใน เครือของบริษัทนิสสันให้เป็นสหภาพแรงงานเดียว  เพื่อต่อการบริหารงาน และความเป็นปึกแผ่นของคนงานบริษัทนิสสัน เนื่องจากตอนนี้สหภาพแรงงานที่อยู่ในบริษัทนิสสันมีทั้งหมด 5 สหภาพแรงงาน ซึ่งถือว่า มากพอสมควรเมื่อเทียบกับตัวบริษัท ที่มีอยู่แค่บิษัทเดียว ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตุว่าเกิดความเลื่อมล้ำในการจ่ายโบนัส การปรับเงินขึ้น และสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกสหภาพแรงงานที่ควรจะได้ เมื่ออยู่ในบริษัทเดียวกัน ดังการขอมติครั้งนี้ผ่านฉลุยแบบไม่มีข้อครหาใดๆ ทั้งสิ้น และนับจากนี้ไปก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ ที่น่าจะดี ส่งผลประโยชน์ให้กับหมู่มวลสมาชิกหรือคนงานในบริษัทนิสสันในอนาคตอันใกล้นี้  หากมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจะนำมารายงานต่อไป
  
ทวี    ประดับศรี  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ   รายงาน