4 ผู้นำลงสื่อขอโทษกรณีพูดไม่สุภาพต่อตัวแทนสแตนเล่ย์

นายลาเร่ อยู่เป็นสุข, นายวินัย ติ่นโตนด, นายประสิทธิ ประสพสุข, นางสาวเรรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ ได้ส่งหนังสือลงสื่อเพื่อขอโทษกรณีพูดพาดพิงต่อนายวินัย สุวรรณโรจน์,นายพิษณุพงษ์ หรือวรวุฒิ รังสฤษฎ์วงศ์,นายโนอาห์ เชิร์ฟเฟิร์ด ด้วยเนื้อหาในลักษณะที่มีถ้อยคำไม่สุภาพและไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้บุคคลอื่นที่ได้ยินข้อความดังกล่าวเกิดความเข้าใจผิดอันอาจจะเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง

โดยผู้มอบอำนาจเจรจาไกล่ไกลี่ยได้มีการกำหนดให้ผู้นำทั้ง 4 ท่านนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 5 ประการ กล่าวคือ

(1) ทำหนังสือขอโทษ

(2) ทำหนังสือขอโทษลงในหนังสือพิมพ์ วอยซ์ เลเบอร์ (Voice Labour)

(3) ทำหนังสือขอโทษลงในเฟสบุ๊คของนายลาเร่ อยู่เป็นสุข, นายวินัย ติ่นโตนด, นายประสิทธิ ประสพสุข, นางสาวเรรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์

(4) ให้ช่วยเจรจากับสมาชิกสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ที่ถูกปิดงานให้รับเงินช่วยเหลือและลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจาก บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด

(5) ไม่ให้นายลาเร่ อยู่เป็นสุข, นายวินัย ติ่นโตนด, นายประสิทธิ ประสพสุข, นางสาวเรรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ ยุ่งเกี่ยวกับสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย และบริษัท สแตนเล่ย์เวิร์คส์ อีกต่อไป

ซึ่งผู้นำทั้ง 4 ท่านได้แสดงความเสียใจและสำนึกในความผิดพลาดที่ได้กระทำดังกล่าวข้างต้น โดยขอปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวใน ข้อ (1) – (3) ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สามารถที่จะปฏิบัติได้

โดยหนังสือฉบับนี้ ได้แสดงความเสียใจและขอโทษต่อ นายวินัย สุวรรณโรจน์,นายพิษณุพงษ์ หรือวรวุฒิ รังสฤษฎ์วงศ์,นายโนอาห์ เชิร์ฟเฟิร์ด ทั้ง 3 ท่านในการกระทำที่ได้พูดพาดพิง ด้วยเนื้อหาในลักษณะหมิ่นประมาทและมีถ้อยคำไม่สุภาพต่อหน้าบุคคลอื่น ทั้งนี้ผู้นำแรงงานทั้ง 4 ท่านได้ตระหนักในความผิดพลาดครั้งนี้และจะไม่กระทำความผิดเช่นนี้ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

หนังสือขอโทษคดีที่6553

หนังสือขอโทษคดีที่6552

หนังสือขอโทษคดีที่6550

หนังสือขอโทษคดีที่6548

 

 

หนังสือขอโทษคดีที่6547

หนังสือขอโทษคดีที่ 6551

 

หนังสือขอโทษคดีที่ 6551