3 GUF โลก ปรับตัวสู่การควบรวมเป็นGUFใหม่เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทุน

3 GUF โลกขนาดใหญ่ IMF/ICEM/ITGLWF มีแผนควบรวมกันในปลายปี 2554 นี้เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองกับทุนโลกจากอเมริกาและยุโรปที่ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศกำลังพัฒนาส่งผลให้สหพันธ์แรงงานโลก(GUF)อ่อนแอลง 
 
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 คุณชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย คุณยงยุทธ เม่นตะเภา เลขาธิการสมาพันธ์แรงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย(TEAM) ได้เข้าร่วมประชุม คนงานโลหะแห่งเอเชียที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จัดโดย IMF-JC โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 62 ท่านจาก 13 ประเทศ
 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มคนงานโลหะในภูมิภาคนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ IMF รายงานหลักการและเหตุผลในการควบรวมกันของ 3 สหพันธ์แรงงานโลกคือ1. สหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ(IMF) 2. สหพันธ์แรงงานพลังงานและเคมีภัณฑ์(ICEM) 3.สหพันธ์แรงงานคนงานตัดเย็บเสื้อผ้าและสิ่งทอITGLWF) และเพื่อสร้างเครือข่ายแรงงานทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างสหภาพบริษัทแม่กับสหภาพบริษัทลูกที่ไปลงทุน
 
ทางเลขาธิการ IMF-JC รายงงานถึงความจำเป็นในการควบรวมของ3 GUF มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่มีการเคลื่อนย้ายแหล่งทุนขนาดใหญ่จากประเทศอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปไปยังประเทศกำลังพัฒนามีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้มีการเลิกจ้างปิดโรงงานส่งผลให้สมาชิกIMF มีอัตราส่วนที่ลดน้อยลงทำให้ค่าบำรุงทั้ง3 GUF ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก จึงได้มีการหารือสู่การรวมกันซึ่งเป็นโอกาสในวิกฤติครั้งนี้ที่จะทำให้องค์กรแรงงานมีความเข้มแข็ง และลดความซ้ำซ้อนในการบริหารงาน ในการปรับตัว เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับทุน โดยแจ้งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่4 และเป็นครั้งสุดท้าย เพราะในเดือนธันวาคม 2554 นี้กรรมการกลางIMF จะประชุมขอมติสู่การควบที่กรุงจาร์กาตาร์ประเทศอินโดนีเซีย และจะประชุมวิสามัญเพื่อยกเลิกIMF ที่โคเปเหเก้นท์ประเทศเดนมาร์กในเดือนมิถุนายนปี 2555
 
นับเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งขององค์กรแรงงานระดับสหพันธ์ของโลกอย่างมีนัยสำคัญ ในการปรับตัวเพื่อการคานอำนาจต่อทุนโลกที่มีการเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนอย่างต่อเนื่องมายังประเทศโลกที่สามที่กำลังพัฒนาเพื่อหาแหล่งต้นทุนราคาถูกและเอารัดเอาเปรียบกีดกันการรวมตัวของคนงาน และหากมีการรวมตัวจาก 3GUF จะส่งผลให้ทุกๆประเทศที่ทั้ง3 GUFมีสมาชิกอยู่อีกหลายร้อยประเทศมีความจำเป็นต้องปรับตัวสู่การควบรวมกันรวมทั้งTEAMในประเทศไทย 
 
 ยงยุทธ เม่นตะเภา   ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน