20 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

DSCN3980

news.voicetv.17/10/2013

ผู้นำแรงงานจากสหภาพแรงงาน สมาพันธ์แรงงาน และองค์กรแรงงานต่างๆ ร่วมงาน “20 ปีพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย” เพื่อเฉลิมฉลองการต่อสู้ของขบวนการแรงงาน และอภิปรายถึงปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน

ในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และกล่าวรำลึกถึงผู้นำแรงงานผู้วายชนม์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วันนี้(17ต.ค.)เป็นการรวมตัวของนักเคลื่อนไหวด้านแรงงานจากหลายภาคส่วน

ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย เข้าสู่เวทีสาธารณะ “20 ปีพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย” โดยวิทยากรจากภาคแรงงานและผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน มาร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาขบวนการแรงงานไทยในปัจจุบัน และมีการถ่ายทอดออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ที่ติดตามการต่อสู้ของแรงงานไทย ได้สะท้อนถึงสภาพของแรงงานไทยในปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีปัญหาการริดรอนสิทธิ สวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน และยังคง มีความพยายามในการทำลายความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานอยู่

ภารกิจสำคัญของขบวนการแรงงานในปัจจุบัน จึงยังคงต้องต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ที่เคยผ่านการเรียกร้องมาในอดีตคงไว้ให้ได้ และต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการ เพื่อเป็นตัวแทนของภาคแรงงานในการเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี 2534 จากการรวมตัวกันของขบวนการแรงงานในภาคส่วนต่างๆ หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. ซึ่งได้พยายามคุกคามย่อยสลายขบวนการแรงงานอย่างมาก

ตั้งแต่นั้นมา พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จึงได้กลายเป็นศูนย์รวมของขบวนการแรงงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่มาประชุมร่วมกันในการเรียกร้องสิทธิ สวัสดิการ และเป็นสถานที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของแรงงาน ในการสร้างความเจริญให้แก่สังคมไทย รวมถึงคุณูปการของขบวนการแรงงาน ในการเรียกร้องสิทธิและสวัสดิการให้แก่ผู้ใช้แรงงานมาจนถึงทุกวัน