18 ธ.ค. วันแรงงานข้ามชาติสากล

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการกลางพัฒนารูปแบบ กลไก หลักประกันสังคมที่เหมาะสมสำหรับแรงงานข้ามชาติ ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์วันแรงงานข้ามชาติสากลซึ่งตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปีในกิจกรรมครั้งนี้มีพี่น้องแรงงานข้ามชาติจากพม่า ลาว กัมพูชาและไทยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ราว 200 คน ในปีนี้คณะกรรมการได้เรียกร้องให้พี่น้องแรงงานข้ามชาติเข้าถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ประกันตน ค่าจ้าง สิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่เลือกปฏิบัติเช่นเดียวในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมอาเซี่ยน ในปี 2558 ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก

น.ส.บี แรงงานพม่า : อย่างแรกคือให้ช่วยเหลือให้ค่าแรงเท่าเทียมกัน อย่างหนูเป็นแม่บ้านแต่ประกันสังคมทำทำประกันสังคมไม่ได้ แม่บ้านเขาบอกว่าเป็นแรงงานนอกระบบ มันทำไม่ได้เราอยากขอให้เหมือนในโรงงาน อยากทำให้แม่บ้านหน่อย (เรื่องสิทธิประกันสังคมเข้าถึงไหมคะ) ไม่ถึง ถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอเข้าคลินิก โรงพยาบาล 30 บาท

ทองคำ กลุ่มแรงงานสามัคคี M.S.A (เชียงใหม่) ให้นายจ้างสนใจเรื่องประกันสังคมของลูกน้องมากกว่าเพื่อลูกน้องจะได้สิทธิคุ้มครองการรักษาต่างๆ (ทุกวันนี้นายจ้างดูแลเราอย่างดีไหม) มีเป็นบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจกับลูกจ้าง

  

หลังจากการประกาศเจตนารมณ์ยังมีการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “เราต้องการประกันสังคมที่เป็นธรรมให้กับแรงงานข้ามชาติ” ณ ห้องประชุมชั้นล่างอนุสรสถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว โดยมีผู้แทนนักการเมือง นักวิชาการภาครัฐนายจ้าง และนักสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมในเวทีเสวนา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างมากมายแม้ว่ารัฐบาลไทยจะไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องแรงงานข้ามชาติมากนัก หากเทียบกับการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ การลงทุนในทางกลับกันหากทางรัฐบาลไทยยังคงเลือกปฏิบัติกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติเช่นนี้อยู่ต่อไป ในอนาคตประเทศไทยอาจถูกคว่ำบาตรจากนานาประเทศก็เป็นได้

นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรีรายงาน