1 ต.ค. ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ สูงสุด 354 บาท ต่ำสุด 328 บาท

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ครม.ได้มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงานเสนอ  โดยมีผลวันที่1 ตุลาคม 2565 ค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุด 356 บาท ต่ำสุด 328 บาท ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล 353 บาท สรุปรายละเอียดดังนี้

1. สูงสุด 354 บาท มี 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต

2. ค่าจ้างขั้นต่ำ 353 บาท จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร

3. ค่าจ้างขั้นต่ำ 345 บาท มี 1 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. ค่าจ้างขั้นต่ำ 343 บาท มี 1 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา

5. ค่าจ้างขั้นต่ำ 340 บาท มี 14 จังหวัดได้แก่ ปราจีนบุรี หนองคาย อุบลราชธานี พังงา กระบี่ ตราด ขอนแก่น เชียงใหม่ สุพรรณบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลพบุรี และสระบุรี

6. ค่าจ้างขั้นต่ำ 338 บาท มี 6 จังหวัดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ สกลนคร สมุทรสงคราม จันทบุรี และนครนายก

7. ค่าจ้างขั้นต่ำ 335 บาท มี 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจนบุรี บึงกาฬ ชัยนาท นครพนม พะเยา สุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย พัทลุง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก อ่างทอง สระแก้ว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี

8. ค่าจ้างขั้นต่ำ 332 บาท มีทั้งหมด 22 จังหวัด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตรัง ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุทัยธานี ลำปาง ลำพูน ชุมพร มหาสารคาม สิงห์บุรี สตูล แพร่ สุโขทัย กำแพงเพชร ราชบุรี ตาก นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ ระนอง และพิจิตร

9. ถ้าจ้างขั้นต่ำ 328 บาท มี 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้แบ่งเป็น 9 อัตรา ชลบุรี ระยอง ภูเก็ตขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำสุดอยู่ที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี ปรับขึ้น 328 บาท ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ที่ 353 บาท

            นักสื่อสารแรงงาน รายงาน