“มหกรรมวันแรงงานชลบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด’’

วันที่  28 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น. ณ สำนักงานคณะทำงานกลุ่มแรงงานแหลมฉบังสัมพันธ์ เลขที่1/33 ถนน สุขุมวิท ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้นำสหภาพแรงงานในย่านอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กว่า  10  สหภาพฯ นำโดยนาย สมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และประธานกลุ่มสหภาพแรงงานกลุ่มแรงงานแหลมฉบังสัมพันธ์ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
นาย สมพร กล่าวว่า ปีนี้จังหวัดชลบุรีร่วมกับส่วนราชการสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน บริษัทฯ ภาคเอกชน และภาคแรงงาน จัดให้มีกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครแหลมฉบัง ในปีนี้มีการจัดเดินพร้อมประกวดริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงาน ชิงถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และการแข่งขันตำส้มตำโดยตัวแทนแต่ละสหภาพฯ หรือบริษัทฯชิงถ้วยรางวัล จากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง  พร้อมทั้งผู้นำแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งข้อเรียกร้องปีนี้มีทั้งหมด 13 ข้อ ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และผู้นำแรงงานได้สรุปมาแล้ว 
 
ในส่วนของ สหภาพแรงงานกลุ่มภาคตะวันออกมีมติในที่ประชุม เข้าร่วมงานในส่วนกลางร่วมกับพี่น้องแรงงานทั่วประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ของตนก็มีการจัดงานเราจึงต้องแบ่งจำนวนคนเพื่อเข้าร่วมงานทั้งสองที่ คาดว่าในกลุ่มแหลมฉบังของเราผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300-400 คน นาย สมพรกล่าวเสริม
 
สมหมาย ประไว  นักสื่อสารแรงงานกลุ่มภาคตะวันออก รายงาน