ใคร?จะเป็นเจ้าภาพฟื้นฟูคลองชลองแวง ชาวบ้านไม่ง้อจะเรี่ยไรเงินทำกันเอง

436260-014ภาพinnnews

กรมโรงานจัดประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อแก้ปัญหาด้านมลพิษและสารปรอท บริเวณสวนอุตสาหกรรม 304

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 58 เวลา10.00 น.กรมโรงงาน ก.อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะทำงานไตรภาคีเพื่อแก้ปัญหาด้านมลพิษและสารปรอท บริเวณสวนอุตสาหกรรม 304 (แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปี56) ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5 ณ อบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยประธานในที่ประชุมได้ตั้งประเด็นหารือถึงการยกเลิกคณะทำงานเนื่องจากผลการตรวจสอบเรื่องสารปรอทเป็นที่ยุติแล้ว ควรให้ทางผู้ว่าฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อในกรณีการฟื้นฟูคลองชลองแวง ที่ประชุมได้มีการคัดค้านโดยเฉพาะในส่วนมูลนิธิบูรณะนิเวศและผู้แทนจากภาคประชาชน เพราะเห็นว่าตามหน้าที่ ที่ถูกระบุในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน คณะทำงานชุดนี้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงหาความจริงในเรื่องสารปรอทเพียงอย่างเดียว ในที่ประชุมได้ผลสรุปว่า ให้ยังคงมีคณะทำงานชุดนี้ต่อไป

ส่วนประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องการฟื้นฟูคลองชลองแวงซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 16 ก.ม. ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรีได้ทำแผนงานมานำเสนอในที่ประชุม ซึ่งยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพในการฟื้นฟูคลองชลองแวง แต่ในส่วนตัวแทนจากภาคประชาชน ยืนยันว่าหากหน่วยงานราชการไม่มีหน่วยไหนที่จะมาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ชาวบ้านก็จะทำผ้าป่าเรี่ยไรเงินเพื่อนำมาฟื้นฟูคลองชลองแวงเอง โดยเบื้องต้นมีการหารือกันว่าจะมีการตั้งทีมงานเป็น 16 ทีมรับผิดชอบฟื้นฟูทีมละ 1 ก.ม. ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ให้แต่ละส่วนนำแผนงานนี้ไปศึกษาและมาเสนอแนะในการประชุมครั้งหน้า ซึ่งกำหนดไว้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิ.ย. 58 ทางฝ่ายเลขานุการจะมีหนังสือแจ้งต่อไป

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน