โรงพยาบาลรัฐเปลี่ยนปรับปรุงช่องทางด่วนให้ผู้ประกันตน

โรงพยาบาลภาครัฐเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการบริการและการรักษาผู้ป่วย ให้เทียบเท่าหรือมากกว่าโรงพยาบาลของภาคเอกชนให้ได้ 
 
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 54 ที่ผ่านมา นักสื่อสารศูนย์สมุทรปราการ เข้าพบ นพ.พัลลภ ลิ่วนำวงศ์ลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อรับทราบโครงการรักษาพยาบาลสิทธิ ผู้ประกันตน (ประกันสังคม)
 
น.พ.พัลลภ ลิ่วนำวงศ์ลาภ ผ.อ.โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า นโยบายหลักของโรงพยาบาลบางบ่อ จะทำการดูแลรักษาผู้ประกันตนประกันสังคมนั้น,ให้เทียบเท่าหรือมากกว่าผู้ถือบัตรทองหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยทางโรงพยาบาลจะจัดระบบทางด่วน โดยแยกผู้ป่วยประกันสังคมออกจากผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประโยชน์อื่นๆออกจากกันโดยชัดเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในด้านการบริการและการรักษาโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน จะใช้มาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาและการให้บริการจะเหมือนกันทุกอย่าง แม้แต่แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานนอกระบบที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลจะทำการรักษาก่อน  คุณหมอบอกว่าทางโรงพยาบาลของรัฐจะต้องแบกรับภาระในค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด
 
คุณหมอพัลลภ ลิ่วนำวงลาภ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ถ้าหากผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเลือกสถานพยาบาลของรัฐเราก็จะมีงบประมาณในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น  และเพื่อที่จะลบคำครหาที่ว่าโรงพยาบาลของรัฐ ทำการรักษาและบริการผู้ป่วยด้อยประสิทธิภาพกว่าโรงพยาบาลภาคเอกชนของผู้ประกันตน
 
สุทัศน์ คัดมา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน