โรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลของรัฐในรูปแบบใหม่ ผู้ประกันตนคือคนไข้ VIP

โรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงได้ปรับรูปแบบการให้บริการรักษาพยาบาล รวดเร็วมีคุณภาพ พร้อมทีมแพทย์ครบครัน ไม่ต่างจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและสำหรับผู้ใช้บัตรประกันสังคมมีช่องบริการ VIP
 
โรงพยาบาลบางบ่อได้ปรับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพในการให้บริการ พลิกภาพลักษ์เดิมๆของโรงพยาบาลภาครัฐที่เคยเชื่องช้าและไม่เป็นมิตร ด้วยการเปิดช่องทางด่วนพิเศษให้ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องต่อคิวยาว นั่งรอในห้องแอร์ บริการน้ำสมุนไพร พร้อมรอยยิ้มจากทีมแพทย์และพยาบาล
 
น.พ.พัลลภ ลิ่วนำวงศ์ลาภ ผ.อ.โรงพยาบาลบางบ่อ ได้ให้สัมภาษณ์นักสื่อสารศูนย์สมุทรปราการว่า ทางโรงพยาบาลบางบ่อได้เปิดรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมตั้งแต่ปี 2546 แต่ยังไม่มีผู้มาใช้บริการมากนัก และทางรพ.ก็มีปัญหาเนื่องจากผู้ที่มาใช้สิทธิกับทางรพ. มักเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามาจากสถานพยาบาลอื่นแล้ว แต่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นจึงได้เปลี่ยนมารักษากับทางรพ.  ซึ่งทางรพ. มีค่าใช้จ่ายสูง หรือบางครั้งผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามารักษาทางรพ.ก็รักษาให้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะมีเงินจ่ายหรือไม่เพราะเราไม่ได้เน้นการแสวงหาผลกำไร จนกระทั่งได้เปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการใหม่ในปี 2553 ทำให้ในปีนั้นมีผู้มาใช้สิทธิกว่า 240,000 ครั้ง จากผู้ประกันตนที่เป็นคู่สัญญาหลักของโรงพยาบาลประมาณ 11,000 คน โดยทางรพ.ได้ให้บริการที่รวดเร็วคนไข้รอเรียกคิวในแต่ละจุดไม่เกิน 10 นาที มีแพทย์สำหรับงานผู้ป่วยนอก (OPD) 2 คน ใช้ทะเบียนยาตัวเดียวกันทั้งรพ.โดยไม่แยกว่าผู้ป่วยจะใช้สิทธิใดในการรักษา และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบครัน รวมถึงแพทย์อาชีวอนามัยซึ่งสามารถวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการทำงานได้อย่างแม่นยำด้วย อีกทั้งยังมีบริการราคาพิเศษอย่างเช่นการผ่าฟันคุดที่ราคา 300 บาทเท่ากับที่สามารถเบิกจ่ายจากประกันสังคมได้ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเหมือนโรงพยาบาลอื่นๆ และยังเปิดห้องพิเศษแบบเตียงเดี่ยวสุดหรูพร้องสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่เอี่ยมสำหรับผู้ป่วยและญาติจำนวน 12 ห้อง หากผู้ป่วยเป็นโรคที่เกินขีดความสามารถในการรักษาของรพ.ทางรพ.ก็จะส่งตัวไปให้รพ.ประจำจังหวัดหรือรพ.ที่มีความพร้อมอย่างเร็วที่สุด ตอนนี้ทางรพ.พร้อมรับผู้ประกันตนถึง 30,000 คน หากเทียบสัดส่วนคนไข้ที่มาใช้สิทธิประกันสังคมกับทางรพ.คิดเป็นสัดส่วนแค่10%ของคนไข้ทั้งหมดเท่านั้น หากว่ามีผู้ประกันตนเป็นคู่สัญญาหลักกับรพ.เกิน 30,000 คนทางรพ.ก็จะมีการเพิ่มทีมแพทย์และบุคลากรตามความเหมาะสม โดยส่วนมากแล้วหากผู้ประกันตนหากสามารถเลือกรพ.ได้ก็มันจะเลือกโรงพยาบาลเอกชนเพราะเข้าใจว่าจะได้รับการบริการที่ดีกว่า แต่จากรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลบางบ่อในวันนี้ทำให้เราต้องกลับมามองโรงพยาบาลของรัฐอีกครั้ง   
 
ณัฐวุฒิ จีระดิษฐ์  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน