โรงงานอยุธยาปิดกิจการหนีน้ำ

แรงงานอยุธยาทุกข์หนัก โรงงานปิด น้ำท่วมไร้ที่อยู่อาศัย อาหารและน้ำ ผู้นำแรงงานเตรียมตั้งศูนย์รับบริจาคจากพี่น้องแรงงานทั่วประเทศ

นายอุดม  ไกรราช  ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครสรีอยุธยากล่าวว่า วันนี้(8ตุลาคม2554)แรงงานอยุธยาทุกข์หนักภายใต้สถานการณ์ที่ทุกคนไม่มีใครกล้าออกมาบอกว่าน้ำจะท่วมอีกมากเท่าไร และจะนานเท่าใด การป้องกันของภาครัฐที่ร่วมใจกันของทุกภาคส่วนก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดอุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ได้  ขณะนี้เหลือแต่ขั้นตอนการอพยพประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาภายนอกรวมถึงโบราณสถานที่มีความสำคัญก็ถูกน้ำไหลเข้าท่วมจนเสียหาย

ในจังหวัดพระนครีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีแรงงานจากทั่วประเทศที่เข้ามาทำงาน ประมาณ 300,000คน เช่นนิคมอุสาหกรรมสหรัฐนคร อยู่ในอำเภอนครหลวงที่ถูกน้ำท่วมโรงงานทั้งหมด และไม่มีกำหนดว่าจะสามารถเปิดให้แรงงานหลายหมื่นคนเข้าไปทำงานได้ ทำให้แรงงานที่อพยพมาทำงานขาดที่อยู่อาศัย อาหาร แม้กระทั่งน้ำยังหายากขึ้นทุกวัน

ส่วนในนิคมอุสาหกรรมโรจนะซึ่งเป็นนิคมที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ต้องประกาศขอความร่วมมือกับโรงงานที่อยู่ในนิคมให้ปิดกิจการชั่วคราว เพื่อประเมินสถานการของน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่นิคม ผลจากน้ำท่วมครั้งนี้ยังกระทบต่อผู้ใช้แรงงานหลายแสนคนที่ไม่อาจหลีกเหลี่ยงได้

นายอุดมกล่าวอีกว่า ได้ประสานให้นาย ประวิทย์  โพธิ์หอม เลขานุการ เรียกประชุมผู้นำแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด่วน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 18:00น. ที่ทำการกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นศูยน์ประสานงานรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือจากพี่น้องแรงงานทั่วประเทศและผู้ที่มีประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนใน ภัยพิบัติครั้งนี้ และขณะนี้ทางอุตสาหกรรมโรจนะได้ประกาศปิดงานบางส่วนแล้ว

                      นายจำลอง  ชะบำรุง  สือสารแรงงานจังหวัดพระครศรีอยุธยา รายงาน