โรงงานทอผ้าลูกไม้ปิด เลิกสหภาพสิ่งทอสมุทรสาคร

 

 จากกรณีบริษัทสุปราณียูเนี่ยน จำกัด และบริษัทโอเรียนตัลเอ็มบรอยเดอรี่เลส จำกัด  ซึ่งเป็นโรงงานทอผ้าลูกไม้  ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร  ประกาศปิดกิจการสิ้นเดือนมีนาคม 2555 โดยอ้างผลกระทบจากน้ำท่วม  ซึ่งจะมีการย้ายโรงงานไปที่ จ.ลำพูน และจะเปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงานใหม่ในโรงงานที่จะเปลี่ยนชื่อและตั้งอยู่ในที่เดิม โดยจะมีการค่าชดเชยและสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย   
   ต่อมาเมื่อวันที่   19 มีนาคม 2555 เวลา 12.30 น.  ณ บริษัทสุปราณีฯ ได้มีการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานสิ่งทอสมุทรสาครกับทั้ง 2 บริษัทฯ ในเรื่องโบนัสของพนักงานที่ยังเป็นปัญหาอยู่เรื่องเดียว แต่ยังตกลงกันไม่ได้   ในวันที่  21  มีนาคม 55 เวลา 16.30  น. คณะกรรมการสหภาพฯ จึงได้ไปยื่นหนังสือให้ฝ่ายนายจ้างเรื่อง ขอเลิกสัญญาจ้างคนงานทั้ง 2 บริษัทจำนวน 134  คน   ต่อมาเมื่อวันที่   22  มีนาคม เวลา  12.30  น.  ฝ่ายนายจ้างแจ้งว่าได้รับคำสั่งจากนายห้าง สันติสุข  สัจเทพ ให้จ่ายหมดทุกอย่าง คือ ค่าชดเชย  ค่าพักร้อน  ค่าวันหยุดประเพณี  โบนัส  แต่มีเงื่อนไขว่าจะมีการแบ่งจ่าย 2 งวด  คืองวดแรก จ่าย 20% ก่อน แล้วที่เหลือจ่าย วันที่   30  เมษายน  ซึ่งทางสหภาพแรงงานไม่ตกลง 
    ฝ่ายนายจ้างคือ นายธนชัย  สัจเทพ ได้แจ้งกรณีที่ได้เปิดกิจการต่อแต่เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอส ยู เท็กส์ไทล์ ใช้ที่อยู่เดียวกันกับ บริษัทสุปราณีฯบริษัทโอเรียนตัลฯ คือ 49 / 1  ม.11  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  และขอให้ทุกคนทำงานเหมือนเดิมเพราะงานเยอะและเร่ง มีออเดอร์ไปจนถึงเดือน กันยา  โดยจะได้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด 
   ต่อมาประธานสหภาพแรงงาน นางสาวนารายณ์   บุญสังข์  ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2555  เวลา  9.30  น. เพื่อชี้แจง กรณีที่ต้องเลิกสหภาพแรงงานสิ่งทอสมุทรสาคร เนื่องจากนายจ้างประกาศปิดกิจการ  และได้ขอ มติจากสมาชิกยกทรัพย์สินให้กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 
   ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.00- 20.00 น. นายจ้างโดยนายสันติสุข สัจเทพ ได้นำเงินมาจ่ายให้คนงานทั้งหมด 134  คนตามกฎหมาย  ประกอบด้วยเงินชดเชยการเลิกจ้าง  เงินโบนัส  เงินที่ค้างจ่าย   เบี้ยขยัน   พักร้อน