โชว์วิสัยทัศน์ ประธานกลุ่มภาคฯคนใหม่ 5 ประเด็นเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 35/2554 และได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยทีประชุมมีมติให้นาย สมพร ขวัญเนตร ประธานสหภาพแรงงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก

หลังจากเข้ารับตำแหน่ง ประธานกลุ่มฯภาคตะวันออก นาย สมพร ขวัญเนตร กล่าวกับสมาชิกพร้อมแสดงวิสัยทัศน์การทำงาน “ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่สนับสนุนให้เข้ามาเป็นประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สิ่งที่ผมอยากจะแก้ไขปรับปรุง มีอยู่ 5 ประเด็น

1.การบริหารงาน เน้นการกระจายอำนาจลงไปสู่พื้นที่ทำงานทั้ง 4 พื้นที่ ต้องทำงานเป็นทีม และต้องช่วยกันทำงาน

2. เงินทุนในการบริหารงานที่ไม่เพียงพอ จัดระดมทุนเข้ามาบริหารและอาจจัดงานฉลองครบรอบ 35 ปี ไปพร้อมกัน เรื่องการจัดเก็บค่าบำรุงก็ต้องทำการปรับปรุงแก้ไข

3. เรื่องการจัดตั้ง ก็ต้องขยายการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อความเข็มแข็ง โดยเน้นไปที่การจัดตั้งสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม แต่ก็ไม่ทิ้งการจัดตั้งแบบนายจ้างคนเดียวกัน

4.เรื่องไตรภาคี ต้องเน้นและจัดระเบียบกันใหม่ เมื่อตอนเข้าไป ไปในนามกลุ่มฯต้องมาทำงานร่วมกันกับกลุ่มฯ อุดมการณ์เพื่อคนงานต้องมี จุดยืนต้องมั่นคง

5. การเชื่อมโยงกับขบวนการแรงงาน จะสนับสนุนการเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและพี่น้องคนยากคนจน และที่สำคัญที่สุดต้องยกระดับการต่อสู้ทางการเมืองและต้องพัฒนาไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองของคนงาน”

นาย สมพร กล่าวย้ำกับที่ประชุมว่า “ผมหวังว่าการเข้ามาทำงานเป็นกรรมการบริหารในชุดนี้ของกรรมการทั้งหมดจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อเสนอตัวมาทำหน้าที่แล้วทุกคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุด และต้องร่วมกันสร้างขบวนการแรงงานให้เข็มแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของแรงงานในอนาคต ขอบคุณ” 

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวระยอง-ชลบุรี รายงาน