แอลทียูจัดแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

วันที่    25  ตุลาคม  2554  เวลา  16.30  ที่บริษัท  แอล  ที  ยูแอพพาแรลส์  จำกัด    ได้เรียกประชุมคนงานทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยน้ำท่วม  ทางบริษัทฯได้จัดซื้อ เรือ จำนวน  3  ลำ  ไฟฉาย  8  กระบอก ที่หอพักก็ได้มีน้ำดื่ม  ยา  เตาแก๊ส  อาหารแห้ง  และทางฝ่ายบุคคลจัดทำรายชื่อพร้อมเบอร์โทรของหัวหน้าเพื่อแจกให้กับคนงาน ในกรณีที่บริษัทฯสั่งหยุด  เพื่อให้คนงานโทรลางาน

เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2554  ทางบริษัทฯได้ติดประกาศแจ้งการจ่ายค่าแรงหากบริษัทฯมีการสั่งหยุดงาน ซึ่่งบริษัทฯจะจ่ายค่าแรง  75%   ตั้งแต่วันที่  27  ตุลาคม-4  พฤศจิกายน  2554   บริษัทฯได้อนุญาตให้คนงานชาย  6-15  คนไปช่วยขนกระสอบทรายกั้นน้ำที่วัดหอมเกร็ดเพราะที่วัดหอมเกร็ดอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนหากไม่กั้นกระสอบทรายน้ำจะท่วมสาย  7 ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่เยอะพอสมควร   สำหรับคนงานที่บ้านน้ำท่วมทางบริษัทฯก็ให้มาพักที่หอ 

เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2554  บริษัทฯ ได้ให้เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าหากบริเวณไหนน้ำท่วม ให้นำอุปกรณ์ที่ทางบริษัทให้ไปจุ่มลงไปในน้ำเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าว่าบริเวณนั้นมีไฟรั่ว  เห็นความเดือดร้อนของคนงานเป็นอย่างมาก และยังให้ความร่วมมือกับชาวบ้าน ตำบลหอมเกร็ดในการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่สาย  7  ทำให้บริษัทไม่สั่งหยุดงานคนงานเองมีงานทำ

               พรทิพย์   ยันตะพันธ์   นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่