แรงงาน มีนากาเม้นต์ ลุกฮือไม่ได้โบนัส จัดตั้งสหภาพ

บริษัท มีนาการ์เม้นต์ ไม่ยอมจ่ายโบนัสให้พนักงานคนละสามสิบหกวัน อ้างขาดทุน พนักงานทนไม่ไหวรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงาน พนักงานสองร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเห็นด้วย รอผู้ว่าลงนาม

นายสมชาย สายหยุด ประธานสหภาพแรงงานโรเยลเชรามิค กล่าวว่า ได้มีพนักงาน บริษัทมีนาการ์เม้นต์ มาขอให้ไปช่วยจัดตั้งสหภาพแรงงาน เนื่องจากบริษัทมีนาการ์เม้นต์ไม่ยอมจ่ายโบนัสให้พนักงานสามร้อยกว่าคนเพียงคนละสามสิบหกวันเท่านั้น แต่พนักงานไม่มีอะไรไปต่อสู้กับนายจ้าง ก็หวังให้มีองกรณ์สหภาพแรงงาน จึงรวมตัวรวบรวมที่จะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้มากกว่าสองร้อยกว่าคน โดยมีสหภาพโรเยลเชรามิค เป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำต่างๆ มีการเจรจากับนายจ้างสองครั้งไม่เป็นผล และได้ยื่นข้อพิพาทแรงงานเจรจาอีกครั้ง แต่สวัสดิการไม่ยอมบันทึกการประชุมในการเจรจา ซึ่งตอนนี้ได้จดทะเบียนแล้ว รอแต่ผู้ว่าลงนามรับรองเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะเปิดประชุมใหญ่ และจัดสรรกรรมการกันต่อไป บริษัท มีนาการ์เมนต์ ตั้งอยู่ที่ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี บริษัทก่อตั้งมากว่ายี่สิบปี เป็นบริษัทผลิตชุดชั้นในสตรีมีพนักงาน ณ.ปัจจุบัน สามร้อยห้าสิบเจ็ดคน   ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร นักสื่อสารสระบุรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 

เมืองมน สุตินะ   นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี  รายงาน