แรงงานไทย พม่าร่วมเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ บ.แอล ที ยูฯ

บริษัทแอล ที ยู  แอพพาเรลส์  จำกัด  เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2554  การเลือกตั้งในครั้งนี้กรรมการสหภาพแรงงานแอล ที ยู  แอพพาเรลส์   ได้ลงสมัครจำนวน  5  คน  นำทีมโดยประธานสหภาพแรงงานแอล ที ยู  แอพพาเรลส์  ซึ่งมีผู้ลงสมัครถึง  7  คน  ส่วนอีก  2  คน  เป็นระดับหัวหน้างาน และฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องการคณะกรรมการทั้งหมด  5  คน ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนต่างก็ชูนโยบาย ของตนเองเพื่อให้เพื่อนๆแรงงานในสถานประกอบการได้จำเบอร์ของตนได้  

บรรยากาศการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสวัสดิการ เริ่มตั้งแต่  เวลา  12.00  น. – 13.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนให้พนักงานใช้สิทธิลงคะแนน โดยมีวิธีการลงคะแนนที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แรงงานทุกคนร่วมกันต่อคิวเข้าคูหาเลือกตั้ง ทั้งแรงงานไทย แรงงานพม่า เวลา 13.30 น. กกต.ได้เชิญผู้สมัครมาร่วมดูการนับคะแนน ผลออกมาอย่างสูสีกัน คณะกรรมการสหภาพฯได้ที่นั่งคณะกรรมการสวัสดิการฯ 4 คนคือ 1. นางสาวดาวเรือง ชานก 2. นางสาวสมหมาย  เนียมงาม 3. นางสาวไพรินทร์  ทัศนา 4. นางสาวขวัญจิต  ศรีทองอินทร์ อีก  1  คน  เป็นหัวหน้างาน โดยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการฯต้องทำหน้าที่ในการดูแลปรึกษาหารือให้ทางบริษัทจัดสวัสดิการที่ดีให้กับแรงงานทุกคนในบริษัท

 ดาวเรือง   ชานก นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน