แรงงานไทยถูกเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกรณีทำบัตรประชาชน

เมื่อวันที่   1  สิงหาคม   2554   เวลา  09.00  น.  ที่อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  แหล่งข่าวนักสื่อสารแรงงานรายงานว่า  มีประชาชนที่เป็นแรงงานไทย  4  คน เดินทางเพื่อไปทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ทำบัตรประชาชนให้  โดยอ้างว่าวันนี้มีแรงงานคนพม่ามาทำบัตรจำนวนมาก  ให้คนไทยที่ต้องการทำบัตรประชาชนกลับไปก่อน และนัดให้มาใหม่ในวันอื่นแทน สร้างความงงให้แรงงานคนไทยทั้ง 4 คน และไม่ยอมกลับ เพราะต้องลางานมาแล้ว หากกลับไปไม่ได้ทำบัตรตามที่ลางานมาก็จะถูกนายจ้างลงโทษได้ หากต้องลางานมาใหม่คงยากนายจ้างคงไม่ให้ลาแล้วจะทำอย่างไรเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบหรือไม่ หากนายจ้างไล่ออกจากงาน คนทั้ง 4 ได้กล่าวตำหนิเจ้าหน้าที่ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่จึงยอมทำบัตรประชาชนให้

แหล่งข่าวเล่าว่า เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับอีกหลายคนที่ไปใช้บริการที่อำเภอสามพราน  และต้องการให้ทางนายอำเภอสามพรานช่วยปรับปรุงเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการประชาชนด้วย เพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนต่างชาติให้ได้รับความสะดวกโดยไม่เลือกปฏิบัติ  และขอตั้งข้อสังเกตว่านี้ขนาดเป็นคนไทยคนในพื้นที่แท้ๆยังถูกปฏิบัติแบบนี้  แล้วคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนไทย คนในพื้นที่จะได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่แบบไหน อย่างที่สะดวกเท่าเทียมกันได้จริงอย่างไร

ซึ่งเหตุการณ์เดียวกันนี้กรณีแรงงานที่ไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถูกปฏิบัติตรงกันข้ามกับที่อำเภอสามพรานมาก ที่ให้บริการประชาชนดีมาก จากคำบอกเล่าของผู้ที่เคยไปใช้บริการมาใช้บริการ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต่างกันมาก  จึงอยากให้ทางอำเภอสามพรานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วด้วย

                  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่