วันแรงงานสากล แรงงานในฮ่องกงเดินขบวน ให้รัฐทบทวนค่าจ้างรายชั่วโมง

Untitled-1

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สมาพันธ์สหภาพแรงงานฮ่องกง ได้จัดเดินขบวนเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่มเดินจากสวนวิคตอเรีย ไปยังตึกรัฐบาลฮ่องกง ผู้เข้าร่วมเดินขบวนประกอบด้วยกลุ่มองค์กรแรงงานท้องถิ่น องค์กรแรงงานต่างชาติ และแรงงานส่วนบุคคล รวมผู้เข้าเดินขบวนทั้งหมดประมาณ 10,000 คน

Untitled-2Untitled-3

ในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ สมาพันธ์สหภาพแรงงานฮ่องกงได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงทบทวนค่าจ้างรายชั่วโมง และ กำหนดมาตรฐานชั่วโมงการทำงาน  ในส่วนของกลุ่มแรงงานท่าเรือได้เรียกร้องให้บริษัทรับเหมาช่วงขึ้นเงินเดือน

Untitled-4

สำหรับกลุ่มแรงงานต่างชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ ประกอบด้วย แรงงานฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เนปาล ศรีลังกา และไทย ได้ร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกง รับรองอนุสัญญาฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน  ให้ขึ้นเงินเดือนเป็น 4,500 เหรียญฮ่องกง  ให้ยกเลิกระเบียบอยู่อาศัยบ้านนายจ้าง ยกเลิกกฎอยู่อาศัย 2 สัปดาห์หลังจากมีการยกเลิกสัญญาจ้าง  ให้บริษัทจัดหางานหยุดเก็บค่าบริการในอัตราสูง  ให้มีบำนาญแก่ผู้ช่วยแม่บ้าน และคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน   ในการเดินขบวนครั้งนี้ ได้มีองค์กรแรงงานไทยเข้าร่วมเดินขบวนด้วย คือ สมาคมรวมไทย และสหภาพแรงงานไทย

////////////////////////