แรงงานแหลมฉบังร่วมให้กำลังใจแรงงานฟูจิตสึหลังเจรจาไม่ยุติ

มาชิกร่วม 1,000 คนจากสหภาพแรงงานกว่า 16 แห่ง ย่านแหลมฉบังได้รวมตัวให้กำลังใจการต่อสู้ของสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย หลังเจรจาไม่บรรลุ พร้อมร่วมกดดันนายจ้างรับนายวัลลภ จั่นเพชร กรรมการสหภาพแรงงานฯกลับเข้าทำงานโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลาประมาณ 17.30 น. กลุ่มสหภาพแรงงานกว่า 16 แห่ง พร้อมสมาชิก  รวมตัวที่หน้าบริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย จำกัด ซึ่งผลิตเครื่องปรับอากาศส่งออก ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อร่วมให้กำลังใจสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย หลังเจรจาข้อเรียกร้องกับนายจ้างครั้งที่ 4 แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ อีกทั้งเพื่อกดดันนายจ้างให้รับนายวัลลภ จั่นเพชร กรรมการสหภาพแรงงานฯ และเป็นกรรมการลูกจ้าง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารสหภาพแรงงานฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างนายจ้างขออำนาจศาลเลิกจ้างพร้อมงดมอบหมายงาน และไม่อนุญาตให้เข้าภายในบริเวณโรงงาน 
 
นาย สมควร โสนรินทร์ ประธานสหภาพแรงงานฟูจิตสึฯ เปิดเผยว่า วันนี้สหภาพแรงงานฯนัดให้สมาชิก และกรรมการสหภาพแรงงานในกลุ่มแหลมฉบังมารวมตัว เพื่อแถลงสถานการณ์ผลความคืบหน้าการเจรจา รวมทั้งร่วมกำหนดทิศทางการก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกัน ในส่วนของข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานยื่นต่อนายจ้างมีทั้งหมด 13 ข้อ ผลการเจรจามีความคืบหน้าบ้างแล้วดังนี้ 
 
1. โบนัสเรายื่นไปที่ 4.5เดือนบวกเงิน 12,000 บาทและเงินพิเศษสำหรับสมาชิกสหภาพฯอีก 15,000 บาท นายจ้างตอบรับที่ 4.2 เดือนเงินบวก12,000  บาท ส่วนเงินพิเศษยังไม่พิจารณา
 
2. การปรับเกรดและเงินบวกแต่ล่ะเกรดเรายื่นที่เงินบวก 500 บาท จากเดิม 200 บาท นายจ้างตอบรับที่ 250 บาท 
ในส่วนของข้อเรียกร้องอื่นๆ เช่น ขอให้บริษัทฯยุติ และถอนคำร้องต่อศาลแรงงานกรณีเลิกจ้างนาย วัลลภ จั่นเพชร กรรมการลูกจ้างและกรรมการสหภาพฯ ให้บริษัทฯรับกลับเข้าทำงานโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดให้กรรมการสภาพฯทำงานเต็มเวลาจำนวน 2 คน อีกทั้งในเรื่องของการปรับค่าครองชีพและการปรับค่าจ้างประจำปี เหล่านี้อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกับนายจ้าง ผลการเจรจายังไม่คืบหน้ามากนัก โดยจะมีการเจรจาครั้งต่อไปในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องเจรจาภายในบริษัทฯ
 
สมหมาย ประไว นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พื้นที่แหลมฉบัง รายงาน