แรงงานแหลมฉบังร่วมลงชื่อ ดันรัฐปรับค่าแรง300 บาท

ประธานกลุ่มภาคตะวันออก ร่วมกลุ่มแหลมฉบัง เดินสายรณรงค์สมาชิก ชวนลงลายมือชื่อ ส่งคสรท.ยื่นรัฐบาลปู ทวนความจำ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ วันที่ 7 ตุลานี้

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 เวลา 18.00 น. นายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้มีการประชุมระหว่างผู้นำแรงงานในกลุ่มแหลมฉบังซึ่งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

นายสมพร ขวัญเนตร กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ทางผู้ใช้แรงงานในแหลมฉบังมีความตื่นตัวกับนโยบายของรัฐบาล เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในนโยบายค่าแรง 300 บาทที่มีแนวโน้มในการประปฏิบัติตามที่ประกาศไว้ ขบวนการแรงงานจึงรณรงค์ร่วมกันทั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และอีกหลายองค์กร ลงลายมือชื่อ เพื่อใช้ยื่นผลักดันนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศทันที ตามที่มีการประกาศนโยบายไว้ คณะทำงานกลุ่มแหลมฉบังสัมพันธ์ จึงมีมติให้ล่าลายมือชื่อของผู้ใช้แรงงานภายในกลุ่ม เพื่อร่วมกับพี่น้องกลุ่มอื่นๆ นำไปยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เพื่อให้รัฐบาลรับรู้ความต้องการของผู้ใช้แรงงานแล้วนำไปพิจารณาปฏิบัติตามคำสัญญาที่เสนอไว้

                                                    พีระพงษ์  แดงวิมล  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวชลบุรี-ระยอง รายงาน