แรงงานอยุธยา ร่วมกับเครือข่ายผู้ใช้แรงงานร่วมส่งของให้ผู้ประสบภัย

กลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมานฉันท์แรงงานไทยและสภายานยนต์แห่งประเทศไทยร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วานนี้ (17ตุลาคม 2554) ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานพื้นที่อยุธยา เครือข่ายแรงงานไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำ โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานพระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียง ได้นำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ลงพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลืออยุธยา อำเภอบางปะ อิน ตรงปั้มน้ำมันปตท. โดยนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นำสิ่งของมาเพื่อส่งต่อให้บริจาคประชาชน พี่น้องแรงงานในยามที่เพื่อนพี่น้องแรงงานต้องมาประสบกับภัยธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันได้แม้จะร่วมมือกันป้องกันทุกภาคส่วนแต่ก็ไม่อาจจะหยุดกับมวลน้ำที่กำลังจะจมสวนอุสาหกรรมที่สุดท้ายที่ภาครัฐร่วมระดมกำลังทั้งทหารและพลเรือนช่วยกันป้องกันอย่างเต็มที่ เพื่อจะรักษานิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานีให้ได้ หลังจากมีการตั้งศูนย์ได้เป็นวันที่สองพี่น้องแรงงานทั่วประเทศได้ระดมของช่วยเหลือมาบริจาคอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง  ยารักษาโรค เสื้อชูชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ พี่น้องแรงงานจึงได้แบ่งทีมช่วยเหลือออกเป็นสองทีม และทีมที่สองซึ่งนำโดยนางสาว วิไลวรรณ  แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และคุณสมเกียรติ ลอยโต รองประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยา และใกล้เคียง  นำสิ่งของบริจาคลงพื้นที่ก็เขตอำเภอนครหลวงแต่ทีมแรกซึ่งนำสิ่งของเข้าไปบริจาคในพื้นที่อำเภอบางปะ อินนั้นได้เจอกับอุปสรรคใหญ่นั่นคือกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก

จนทำให้เรือที่ศูนย์ช่วยเหลือร่วมมือกันประดิษฐ์ขึ้นมาจากแผ่นโฟมที่ได้รับบริจาคมาจากสถานีโทรทัศน์Thai PBS. พลิกคว่ำ ส่วนเครื่องยนต์ที่ได้รับบริจาคมาจากสหภาพแรงงาน HONDA แห่งประเทศไทย ก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางคณะกรรมการของศูนย์ช่วยเหลือฯ จึงได้ประสานไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนาย ชาญศิลป์  ทรัพย์โนนหวาย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งเรือที่ได้มาตรฐานในการลำเลียงของบริจาคเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดส่งเรือที่ได้มาตรฐานให้กับศูนย์ช่วยเหลือฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ (18ตุลาคม 2554) ทางเครือข่ายแรงงงานไทยช่วยผู้ประสบภัย นำโดยนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นายยงยุทธ เม่นตะเภา รองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่างประเทศไทย ได้นำสิ่งของเข้าไปให้ความช่วยเหลือแรงงานกว่าร้อยคนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสากรรมโรจนะ พระนาครศรีอยุธยา พร้อมนำอาหารกว่าพันกล่องลงพื้นที่แจกในพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัช ได้มอบยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งยาทาน้ำกัดเท้าให้กว่า 500 ชุด เนื่องจากมีผู้ประสบภัย และแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมได้ร้องขอความช่วยเหลือมายังศุนย์ช่วยเหลือดังกล่าว

นายจำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา รายงาน