แรงงานอยุธยา จัดหนัก อบรมการเขียนข่าว

แรงงานอยุธยา จัดอบรมนักสื่อสารเพิ่มหวังสร้างทีมทำข่าวในกลุ่ม แนวโน้มเข้มแข็ง ตั้งกองบรรณาธิการ รับการเคลื่อนไหวทวงค่าจ้าง เริ่มงานวันนี้

กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง ร่วมกับโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงาน จัดอบรมการเขียนข่าวให้กับผู้นำแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่ห้องสหภาพแรงงานอินโดไทย อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

จากสภาพปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ การเข้าไม่ถึงสิทธิของลูกจ้าง และไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสังคม ทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง

นายอุดม ไกรยราช ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง กล่าวว่า วันนี้ได้จัดอบรมให้กับผู้นำแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนข่าว มาทำข่าวในพื้นที่และตีแผ่ต่อสังคมได้ถูกต้อง  และการอบรมครั้งนี้ได้รับงบสนับสนุนจากโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงาน เพื่อจัดอบรมอีกครั้ง หวังสร้างนักสื่อสารแรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้มีการจัดตั้งทีมทำงาน กองบรรณาธิการในพื้นที่ ประกอบด้วยนายจำลอง ชะบำรุง,นางสาวพีรกานต์ มณีศรี,นายอุดม ไกรยราช, นายศุภสิทธิ์ พรหมสมบัติ,นางสาวเจนจิรา ทองเงา, นายปฏิพัทธิ์ เจริญผล,นายไชยยันต์ ชัยสิทธิ์,นางสาวทัศนี อดิษย์ เป็นต้น โดยมีการกำหนดการเขียนข่าว และกำหนดการทำงานของนักสื่อสารแรงงาน ในวาระรายงานการประชุมกลุ่มฯ พร้อมทั้งมอบหมายคนรับผิดชอบจดหมายข่าวในพื้นที่ ส่วนการตัดต่อวีดิโอ ให้ทีมเดมที่ได้เข้าอบรมกับนักข่าวพลเมืองรับผิดชอบ โดยเริ่มในการทำงานชึฃิ้นแรกในวันที่ 8 กันยายนที่จะมีการเคลื่อนไหวภายในกลุ่มเรื่องค่าจ้าง 300 บาท

                                                                       ศุภสิทธิ์  พรหมสมบัติ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา  รายงาน