แรงงานอยุธยาอ่วม …สถานประกอบการจมเมืองบาดาล

วิกฤติหนักน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้หลายโรงงานต้องปิดตัวเป็นการชั่วคราว
 
น้ำท่วมหนักในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลกระทบให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องปิดตัวลงเป็นการชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมโรงงาน  นิคมอุสาหกรรมสหรัตนครตั้งอยู่ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำทะลักเข้าสู่นิคมฯทำให้โรงานอุตสาหกรรมในนิคมฯเสียหายกว่า 46 โรงงาน ขณะที่โรงงานในสวนอุสาหกรรมโรจานะ ตั้งอยู่ที่ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมไฮเทคตั้งอยู่ที่ อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ทำการป้องกันเหตุน้ำท่วม
 
เหตุการณ์น้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ส่งผลกระทบให้บ้านเรื่อนของลูกจ้างในพื้นที่อยุธยาได้รับความเสียหาย ลูกจ้างบางรายต้องนอนอยู่กลางสายน้ำ การสัญจรขาดไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ตามปกติ วอนทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือ
 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 นาย สมเกียจติ ลอยโต รองประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง เปิดเผยว่าน้ำท่วมในครั้งนี้มากที่สุดในรอบ 30 ปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะหาวิธีทางช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างต่อไป
                                                                                           
ศุภสิทธิ์ พรหมสมบัติ สื่อสารแรงงานอยุธยารายงาน