แรงงานอยุธยารับบริจาครวมน้ำใจให้เด็กนักเรียน

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยนายอำนาจ  บัวเสือ และ นายอุดม  ไกรยราช สหภาพแรงงาน ฮอนด้าแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับหนังสือขอรับบริจาค เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ติดตั้งรวมราคา 745,850บาท

นาย อุดม   ไกรยราช  กล่าวในที่ประชุมกลุ่มเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ให้ทางผู้นำสหภาพแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันบริจาคเงิน เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่โรงเรียนเชาวน์วัศ ซึ่งมีนาย  วิชิต  ภาคอินทรีย์  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนเชาวน์วัศ ตั้งอยู่หมู่ที่  5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา ใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ มีนักเรียนจำนวน 328 คน โดยเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มี อาคารเรียน 4 หลัง สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปัญหาชั้นอนุบาลมีนักเรียน 106 คน ขณะนี้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ เพราะใช้งานมาหลายปีแล้ว ยากในการซ่อมบำรุง   ทางผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ทำหนังสือขอรับบริจาคกับทางสหภาพแรงงานฮอนด้า แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และสหภาพแรงงานที่ต้องการจะใช้ห้อง เพื่อจัดการอบรมสัมมนาต่างๆ ตามที่ทางโรงเรียนทำไว้รองรับการใช้พื้นที่ ของผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก

จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา รายงาน